arriba
Domingo, 14-Abril-2024

 

 
PortadaseparatorAxenda


« Axenda


anteriorXaneiro 2023siguiente
Luns
Lu
Martes
Ma
Mércores
Xoves
Xo
Venres
Ve
Sábado
Domingo
Do
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Charla sobre educación afectivo sexual
11
12
13
14
15
16
Charla Quérote+ 1FPBásica
Escaparatismo no Centro Comercialo Aberto de Ourense
18
Realización de Escape room na Sala enigma polo alumnado de 2ºCM Xestión Administrativa
Actividade física ca Asociación Ado
Traballo en equipo en Escape Room
21
22
23
Paseos pola cidade de Ourense para tarefas de observación e recoñecemento de recursos: Centro sociocomunitario
Presentación do grupo de 2º APSD en ATEGAL
Conversa con Gema Viadero, alumna de FCT e Proxecto no pirmeiro periodo do curso (setembro-decembro 2022), para compartir co alumnado de 2º de Integración Social, a súa experiencia na entidade.
Escaparatismo Centro Comercial Aberto de Ourense
Charla da Rede Eusumo sobre as empresas da Economía Social
Formación centros libres de suxeicións
Actividade física ca Asociación Ado
27
28
29
Delitos informáticos
31
         
No lectivo
Evento
ACF
Urxente

Eventos de Xaneiro 2023


No hay eventos en este mes

Actividades complementarias á formación Xaneiro 2023

» Martes, 10-Xaneiro-2023Charla sobre educación afectivo sexual (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Aula Luis VIves
Hora de saída: 10:30
Hora estimada de chegada: 13:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Integración social 2
» Martes, 17-Xaneiro-2023Charla Quérote+ 1FPBásica (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Aula
Hora de saída: 9:50
Hora estimada de chegada: 11:30
Ciclos Formativos: FP Básica de Servizos Comerciais 1
» Martes, 17-Xaneiro-2023Escaparatismo no Centro Comercialo Aberto de Ourense (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Centro Comercial Aberto de Ourense
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 10:30
Lugar chegada: Centro Comercial Aberto de Ourense
Hora estimada de chegada: 15:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais 2
» Xoves, 19-Xaneiro-2023Realización de Escape room na Sala enigma polo alumnado de 2ºCM Xestión Administrativa (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Sala Enigma (Av. de Buenos Aires, Nº 94, Bajo, 32004 Ourense)
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 10:00
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 13:30
Ciclos Formativos: Ciclo Medio Xestión Administrativa 2
» Xoves, 19-Xaneiro-2023Actividade física ca Asociación Ado (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Casa da Xuventude, Ourense
Lugar saída: Cifp Portovello
Hora de saída: 9:30
Lugar chegada: Cifp Portovello
Hora estimada de chegada: 11:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Integración social 2
» Venres, 20-Xaneiro-2023Traballo en equipo en Escape Room (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Sala Enigma (Ourense)
Lugar saída: Portovello
Hora de saída: 12:00
Lugar chegada: Portovello
Hora estimada de chegada: 15:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Administración e Finanzas 2B
» Martes, 24-Xaneiro-2023Paseos pola cidade de Ourense para tarefas de observación e recoñecemento de recursos: Centro sociocomunitario (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Centro sociocomunitario de Ourense
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 11:30
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 15:00
Ciclos Formativos: Ciclo Medio Atención a persoas en situación de dependencia 1 Ordinario
» Martes, 24-Xaneiro-2023Presentación do grupo de 2º APSD en ATEGAL (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: AULAS ATEGAL en Progreso, 66
Lugar saída: CIFP PORTOVELLO
Hora de saída: 10:30
Lugar chegada: CIFP PORTOVELLO
Hora estimada de chegada: 15:00
Ciclos Formativos: Ciclo Medio Atención a persoas en situación de dependencia 2 Ordinario
» Martes, 24-Xaneiro-2023Conversa con Gema Viadero, alumna de FCT e Proxecto no pirmeiro periodo do curso (setembro-decembro 2022), para compartir co alumnado de 2º de Integración Social, a súa experiencia na entidade. (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Aula Luís Vives, CIFP Portovello
Hora de saída: 13:00
Hora estimada de chegada: 13:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Integración social 2
» Martes, 24-Xaneiro-2023Escaparatismo Centro Comercial Aberto de Ourense (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Centro Comercial Aberto de Ourense
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 13:00
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 15:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais 2
» Mércores, 25-Xaneiro-2023Charla da Rede Eusumo sobre as empresas da Economía Social (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Aula Suso Jares Edificio B
Hora de saída: 9:30
Hora estimada de chegada: 14:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Animacion Sociocultural e turistica 1, Ciclo Superior de Animacion Sociocultural e turistica 2, Ciclo Superior Integración social 2, Ciclo Superior Educación Infantil 1A Ordinario, Ciclo Superior Educación Infantil 1B Ordinario, Ciclo Superior Educación Infantil 2A Ordinario, Ciclo Superior Educación Infantil 2B Ordinario, Ciclo Superior Integración social 1, Ciclo Medio Atención a persoas en situación de dependencia 1 Ordinario, Ciclo Medio Atención a persoas en situación de dependencia 2 Ordinario
» Mércores, 25-Xaneiro-2023Formación centros libres de suxeicións (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Hora de saída: 8:30
Hora estimada de chegada: 15:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Integración social 1, Ciclo Medio Atención a persoas en situación de dependencia 2 Ordinario
» Xoves, 26-Xaneiro-2023Actividade física ca Asociación Ado (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Casa da Xuventude
Lugar saída: cifp Portovello
Hora de saída: 6:30
Lugar chegada: cifp Portovello
Hora estimada de chegada: 11:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Integración social 2
» Luns, 30-Xaneiro-2023Delitos informáticos (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Taller de informática 3
Lugar saída: ---
Hora de saída: 13:00
Lugar chegada: ***
Hora estimada de chegada: 14:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Administración e Finanzas 1B, Ciclo Superior Asistente de dirección 1
» Mércores, 1-Febreiro-2023VIsita a CEE Miño , implementando unhas actividades co alumnado con diversidade (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: CEE Miño, Ourense
Lugar saída: Cifp Portovello
Hora de saída: 10:30
Lugar chegada: Cifp Portovello
Hora estimada de chegada: 14:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Integración social 2