arriba
Mércores, 8-Decembro-2021

 

 
PortadaseparatorAxenda


« Axenda


anteriorNovembro 2021siguiente
Luns
Lu
Martes
Ma
Mércores
Xoves
Xo
Venres
Ve
Sábado
Domingo
Do
1
Visita ao Viveiro de Empresas do CIFP Portovello
Xornada emprendemento activo
Charlas empredemento
Asistencia ao 22º Salón de Turismo Gastronómico - Xantar
desmontaje/montaje
5
6
7
8
9
10
11
Visita centro comercial Ponte Vella cos alumnos de 1º de FP Básica de Servizos Comerciais
13
14
15
16
Charla sobre o progrma
Charla sobre Project Management
Visita ao Centro de Educación Especial Miño
A asociación AGAJA falaranos sobre a repercusión na familia dunha adicción e as formas de resolvelo e tratalo.
visita SPORTUR - EXPOURENSE
20
21
22
23
Charla VIGALICIA: O Movemento de Vida Independiente e a Asitencia persoal
Actividade CIFP PORTOVELLO Día Internacional contra a Violencia de Xénero 2021
Charla da Asociación de Celiaquía de Galicia
Charla de Asociación Galega de Celiaquía
27
28
ACTIVIDADE: ANÁLISE DOS GRUPOS NO CEIP MANUEL SUEIRO. Previo á actividade de desenvolvemento dos xogos
ACTIVIDADE: ANÁLISE DOS GRUPOS NO CEIP MANUEL SUEIRO. Previo á actividade de desenvolvemento dos xogos
         
No lectivo
Evento
ACF
Urxente

Eventos de Novembro 2021


No hay eventos en este mes

Actividades complementarias á formación Novembro 2021

» Martes, 2-NovembroVisita ao Viveiro de Empresas do CIFP Portovello (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Edificio A CIFP Portovello
Lugar saída: Edificio B CIFP Portovello
Hora de saída: 10:30
Lugar chegada: Edificio B CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 11:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Integración social 2
» Martes, 2-NovembroXornada emprendemento activo (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar saída: -
Hora de saída: 8:30
Lugar chegada: -
Hora estimada de chegada: 15:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Animacion Sociocultural e turistica 1, Ciclo Superior Educación Infantil 1A Ordinario, Ciclo Superior Educación Infantil 1B Ordinario, Ciclo Superior Integración social 1, Ciclo Medio Atención a persoas en situación de dependencia 1 Ordinario
» Mércores, 3-NovembroCharlas empredemento (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Aulas PORTOVELLO
Hora de saída: 8:30
Hora estimada de chegada: 15:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais 1, Ciclo Superior Administración e Finanzas 1A, Ciclo Superior Administración e Finanzas 1B, Ciclo Superior Asistente de dirección 1, Ciclo Medio Actividades Comerciais 1, Ciclo Medio Xestión Administrativa 1, FP Básica de Servizos Comerciais 1
» Mércores, 3-NovembroAsistencia ao 22º Salón de Turismo Gastronómico - Xantar (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Expourense
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 12:00
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 21:30
Ciclos Formativos: Comercialización de Produtos Alimentarios-DUAL 1, Comercialización de Produtos Alimentarios-DUAL 2
» Xoves, 4-Novembrodesmontaje/montaje (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Aula de referencia
Hora de saída: 8:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Administración e Finanzas 1A, Ciclo Superior Administración e Finanzas 1B
» Venres, 12-NovembroVisita centro comercial Ponte Vella cos alumnos de 1º de FP Básica de Servizos Comerciais (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Centro Comercial Ponte Vella (Ourense)
Lugar saída: CIFP PORTOVELLO
Hora de saída: 9:30
Lugar chegada: CIFP PORTOVELLO
Hora estimada de chegada: 12:00
Ciclos Formativos: FP Básica de Servizos Comerciais 1
» Mércores, 17-NovembroCharla sobre o progrma (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: CASA DA XUVENTUDE, Rúa Celso Emilio Ferreiro, Ourense
Lugar saída: CIFP PORTOVELLO EDIFICIO B
Hora de saída: 12:00
Lugar chegada: CIFP PORTOVELLO EDIFICIO B
Hora estimada de chegada: 14:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Animacion Sociocultural e turistica 2
» Mércores, 17-NovembroCharla sobre Project Management (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: CIFP Portovello
Hora de saída: 9:30
Hora estimada de chegada: 11:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Asistente de dirección 2
» Xoves, 18-NovembroVisita ao Centro de Educación Especial Miño (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Rúa Juan Fernandez de Gres, 13, 32960 Ourense
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 8:30
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 14:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Integración social 2
» Xoves, 18-NovembroA asociación AGAJA falaranos sobre a repercusión na familia dunha adicción e as formas de resolvelo e tratalo. (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Aula concepción Arenal
Hora de saída: 8:30
Hora estimada de chegada: 10:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Integración social 1
» Venres, 19-Novembrovisita SPORTUR - EXPOURENSE (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: EXPOURENSE
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 8:30
Lugar chegada: CIFP portovello
Hora estimada de chegada: 15:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Animacion Sociocultural e turistica 2
» Mércores, 24-NovembroCharla VIGALICIA: O Movemento de Vida Independiente e a Asitencia persoal (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Hora de saída: 9:30
Hora estimada de chegada: 11:30
Ciclos Formativos: Ciclo Medio Atención a persoas en situación de dependencia 2 Ordinario
» Xoves, 25-NovembroActividade CIFP PORTOVELLO Día Internacional contra a Violencia de Xénero 2021 (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Aula Suso Jares - edificio B CIFP PORTOVELLO
Hora de saída: 10:30
Hora estimada de chegada: 14:00
Ciclos Formativos: Ciclo Medio Actividades Comerciais 2, FP Básica de Servizos Comerciais 2, Ciclo Superior Integración social 2, Ciclo Superior Asistente de dirección 2, Ciclo Superior Educación Infantil 1A Ordinario, Ciclo Superior Educación Infantil 1B Ordinario, Ciclo Superior Educación Infantil 2A Ordinario, Ciclo Superior Educación Infantil 2B Ordinario, Ciclo Superior Administración e Finanzas 2A, Ciclo Superior Administración e Finanzas 2B, Ciclo Medio Xestión Administrativa 2
» Venres, 26-NovembroCharla da Asociación de Celiaquía de Galicia (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Aula Emmi Pickler
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 10:30
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 11:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Educación Infantil 2A Ordinario
» Venres, 26-NovembroCharla de Asociación Galega de Celiaquía (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Aula Emmi Pikler
Hora de saída: 12:00
Hora estimada de chegada: 13:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Educación Infantil 2B Ordinario
» Luns, 29-NovembroACTIVIDADE: ANÁLISE DOS GRUPOS NO CEIP MANUEL SUEIRO. Previo á actividade de desenvolvemento dos xogos (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: CEIP MANUEL SUEIRO
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 9:30
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 14:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Animacion Sociocultural e turistica 2
» Martes, 30-NovembroACTIVIDADE: ANÁLISE DOS GRUPOS NO CEIP MANUEL SUEIRO. Previo á actividade de desenvolvemento dos xogos (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: CEIP MANUEL SUEIRO
Lugar saída: CIFP Portovello Edificio B
Hora de saída: 9:30
Lugar chegada: CIFP Portovello. Edificio B
Hora estimada de chegada: 14:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Animacion Sociocultural e turistica 2
» Mércores, 1-DecembroVisita nuevas instalaciones Grupo Cuevas (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Grupo Cuevas, Cidade do Transporte
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 9:00
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 12:00
Ciclos Formativos: Ciclo Medio Actividades Comerciais 2, Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais 2
» Mércores, 1-DecembroVisita á biblibioteca pública de Ourense NÓS (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Biblioteca Pública de Ourense
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 9:30
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 13:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Educación Infantil 1A Ordinario