arriba
Xoves, 13-Agosto-2020

 

 
PortadaseparatorAxenda


« Axenda


anteriorFebreiro 2019siguiente
Luns
Lu
Martes
Ma
Mércores
Xoves
Xo
Venres
Ve
Sábado
Domingo
Do
       
Visita Sociedad Textil Lonia
3ª Edición do Proxecto Entre Senlleiras: Ribeira Sacra Ourensana- Mercar o necesario para eses días
2
3ª Edición Proxecto de ASC e T "Entre Senlleiras": Ribeira Sacra Ourensana
3ª Edición do Proxecto Entre Senlleiras. Ribeira Sacra Ourensana
3ª Edición Proxecto de ASC e T "Entre Senlleiras": Ribeira Sacra Ourensana
3ª Edición do Proxecto Entre Senlleiras. Ribeira Sacra Ourensana
Charla Secretariado Xitano Ourense
3ª Edición Proxecto de ASC e T "Entre Senlleiras": Ribeira Sacra Ourensana
3ª Edición do Proxecto Entre Senlleiras. Ribeira Sacra Ourensana
Actividades Cruz Vermella. Xornada Violencia de Xénero
Finanzas para mortais: Formación de voluntariado
Montaxe escaparates
Montaxe escaparates
Programa educación para a saúde: Drogras_ Cruz Vermella
Montaxe escaparates
Visita ao CIM de Ourense
9
10
Finanzas para mortais: Educación financeira
Finanzas para mortais: Educación financeira
Finanzas para mortais: Educación financeira
Obradoiro "Redes Familiares", do Programa Quérote+ dirixido a orientar e dotar ao alumnado de ferramentas para tratar temas relativos a sexualidade de nenos e nenas coas familias.
Charla "Novas tecnoloxías" Plan Director
Charla sobre Novas Tecnoloxías do Plan Director
Campaña DESCUBRE de FEAFES e explicación proxecto inserción sociolaboral
Visita do CEE Nuestra Señora de Lourdes, ASPRONAGA (A Coruña)
Visita do CEE Nuestra Señora de Lourdes, ASPRONAGA (A Coruña)
Visita do CEE Nuestra Señora de Lourdes, ASPRONAGA (A Coruña)
Visita do CEE Nuestra Señora de Lourdes, ASPRONAGA (A Coruña)
Visita do CEE Nuestra Señora de Lourdes, ASPRONAGA (A Coruña)
Visita do CEE Nuestra Señora de Lourdes, ASPRONAGA (A Coruña)
Actvidades Cruz Vermella. Xornada Discriminación por identidade e/ou discriminación sexual
Charla con vendedora
Visita Adunas Vigo
Visita GRUPO CUEVAS
Visita do CEE Nuestra Señora de Lourdes, ASPRONAGA (A Coruña)
Obradoiros de ciberespect. Ecos do Sur.
Elaboración blog tendencias de produtos segundo cada establecemento
Visita do CEE Nuestra Señora de Lourdes, ASPRONAGA (A Coruña)
Visita do CEE Nuestra Señora de Lourdes, ASPRONAGA (A Coruña)
Charla "Xestión emocional e convivencia", Cruz Vermella
Actividades Cruz Vermella
Asistencia ao espectáculo teatral unipersoal "O Empapelado amarelo" que parte do relato autobiográfico homónimo publicado en 1891 pola autora norteamericana Charlotte Perkins Gilman.
Visita do CEE Nuestra Señora de Lourdes, ASPRONAGA (A Coruña)
Visita do CEE Nuestra Señora de Lourdes, ASPRONAGA (A Coruña)
Visita do CEE Nuestra Señora de Lourdes, ASPRONAGA (A Coruña)
Visita do CEE Nuestra Señora de Lourdes, ASPRONAGA (A Coruña)
Charla "Uso das TICs e Redes Sociais", de Cruz Vermella
Visita do CEE Nuestra Señora de Lourdes, ASPRONAGA (A Coruña)
Visita ao Espazo Xove Ourense - Aniversario rede Galega Información Xuvenil
Visita do CEE Nuestra Señora de Lourdes, ASPRONAGA (A Coruña)
     
No lectivo
Evento
ACF
Urxente

Eventos de Febreiro 2019

» Do Domingo, 3-Febreiro-2019 ao Martes, 5-Febreiro-20193ª Edición Proxecto de ASC e T "Entre Senlleiras": Ribeira Sacra Ourensana (Evento)
O grupo de 2º de Animación Sociocultural e Turística e tres docentes (Jorge González Lamas, Roberto Fernández Cartón e Susana Valiño Rozas) están coñecendo e participando de iniciativas no eido da Animación Sociocultural e Turística da Ribeira Sacra Ourensana dende o domingo 3 ata o martes 5 de Febreiro; dentro do Proxecto na súa Terceira Edición de "Entre Senlleiras"


Actividades complementarias á formación Febreiro 2019

» Venres, 1-Febreiro-2019Visita Sociedad Textil Lonia (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Textil Lonia, Parque empresarial Pereiro
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 11:15
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 13:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais 1
» Venres, 1-Febreiro-20193ª Edición do Proxecto Entre Senlleiras: Ribeira Sacra Ourensana- Mercar o necesario para eses días (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Actividade de salida aos supermercads da zona de cara a saída do proxecto ENTRE SENLLEIRAS
Lugar saída: CIFP PORTOVELLO Edificio B
Hora de saída: 10:30
Lugar chegada: CIFP PORTOVELLO Edificio B
Hora estimada de chegada: 12:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Animacion Sociocultural e turistica 2
» Do Domingo, 3-Febreiro-2019 ao Martes, 5-Febreiro-20193ª Edición do Proxecto Entre Senlleiras. Ribeira Sacra Ourensana (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: RIBEIRA SACRA OURENSANA (NOGUEIRA DE RAMUÍN, PARADA DO SIL E CASTRO CALDELAS)
Lugar saída: EDIFICIO B CIFP PORTOVELLO
Hora de saída: 9:30
Lugar chegada: EDIFICIO B CIFP PORTOVELLO
Hora estimada de chegada: 13:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Animacion Sociocultural e turistica 2
» Luns, 4-Febreiro-2019Charla Secretariado Xitano Ourense (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Aula Concepción Arenal
Hora de saída: 10:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Integración social 2, Ciclo Superior Integración social 1
» Martes, 5-Febreiro-2019Actividades Cruz Vermella. Xornada Violencia de Xénero (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: CIFP Portovello. Salón de actos
Hora de saída: 12:00
Hora estimada de chegada: 13:30
Ciclos Formativos: FP Básica de Servizos Comerciais 2
» Mércores, 6-Febreiro-2019Finanzas para mortais: Formación de voluntariado (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Portovello
Hora de saída: 10:00
Hora estimada de chegada: 13:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Administración e Finanzas 1A, Ciclo Superior Administración e Finanzas 1B
» Do Mércores, 6-Febreiro-2019 ao Venres, 8-Febreiro-2019Montaxe escaparates (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Diversos comercios de Ourense
Lugar saída: CIFP portovello
Hora de saída: 8:30
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 15:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais 2
» Xoves, 7-Febreiro-2019Programa educación para a saúde: Drogras_ Cruz Vermella (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Taller Informática 4_ Edificio A
Hora de saída: 8:30
Hora estimada de chegada: 10:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais 1
» Venres, 8-Febreiro-2019Visita ao CIM de Ourense (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: CIM de Ourense
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 10:00
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 12:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Integración social 1
» Do Luns, 11-Febreiro-2019 ao Mércores, 13-Febreiro-2019Finanzas para mortais: Educación financeira (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Portovello
Hora de saída: 10:00
Hora estimada de chegada: 11:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Administración e Finanzas 1A, Ciclo Medio Actividades Comerciais 1
» Mércores, 13-Febreiro-2019Obradoiro "Redes Familiares", do Programa Quérote+ dirixido a orientar e dotar ao alumnado de ferramentas para tratar temas relativos a sexualidade de nenos e nenas coas familias. (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Aula Maria Barbeiro, CIFP Portovello
Hora de saída: 10:30
Hora estimada de chegada: 12:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Educación Infantil 2A Ordinario
» Xoves, 14-Febreiro-2019Charla "Novas tecnoloxías" Plan Director (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: CIFP Portovello, actividade na aula
Hora de saída: 10:30
Hora estimada de chegada: 11:30
Ciclos Formativos: Ciclo Medio Actividades Comerciais 1
» Xoves, 14-Febreiro-2019Charla sobre Novas Tecnoloxías do Plan Director (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: CIFP Portovello
Hora de saída: 10:30
Hora estimada de chegada: 11:30
Ciclos Formativos: Ciclo Medio Actividades Comerciais 2
» Xoves, 14-Febreiro-2019Campaña DESCUBRE de FEAFES e explicación proxecto inserción sociolaboral (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: CIFP Portovello. Concepción Arenal
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 9:30
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 11:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Integración social 1
» Do Xoves, 14-Febreiro-2019 ao Luns, 11-Marzo-2019Visita do CEE Nuestra Señora de Lourdes, ASPRONAGA (A Coruña) (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: CIFP Portovello/Casco Vello/Outariz
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 8:30
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 16:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Integración social 2
» Martes, 19-Febreiro-2019Actvidades Cruz Vermella. Xornada Discriminación por identidade e/ou discriminación sexual (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Salón de actos CIFP Portovello
Hora de saída: 12:00
Hora estimada de chegada: 13:30
Ciclos Formativos: FP Básica de Servizos Comerciais 2
» Martes, 19-Febreiro-2019Charla con vendedora (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: CIFP Portovello, actividade na aula
Hora de saída: 12:00
Hora estimada de chegada: 13:30
Ciclos Formativos: Ciclo Medio Actividades Comerciais 2, Ciclo Medio Actividades Comerciais 1
» Martes, 19-Febreiro-2019Visita Adunas Vigo (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Delegación de Hacienda de Vigo
Lugar saída: Edificio A portovello
Hora de saída: 10:00
Lugar chegada: edificio A Portovello
Hora estimada de chegada: 14:00
Ciclos Formativos: Ciclo superior de Comercio Internacional Modular
» Martes, 19-Febreiro-2019Visita GRUPO CUEVAS (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Gruupo Cuevas_ Rua dos Teceláns, 5. 32001 Ourense
Lugar saída: CIFP PORTOVELLO
Hora de saída: 10:30
Lugar chegada: CIFP PORTOVELLO
Hora estimada de chegada: 13:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais 1
» Mércores, 20-Febreiro-2019Obradoiros de ciberespect. Ecos do Sur. (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: CIFP Portovello. Concepción Arenal e Suso Jares
Hora de saída: 12:00
Hora estimada de chegada: 15:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Animacion Sociocultural e turistica 1, Ciclo Superior Integración social 1
» Mércores, 20-Febreiro-2019Elaboración blog tendencias de produtos segundo cada establecemento (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Establecementos asociados ao Centro Comercial Aberto de Ourense
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 13:00
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 15:00
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais 2
» Venres, 22-Febreiro-2019Charla "Xestión emocional e convivencia", Cruz Vermella (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: CIFP Portovello, actividade na aula
Hora de saída: 8:30
Hora estimada de chegada: 10:00
Ciclos Formativos: Ciclo Medio Actividades Comerciais 1
» Venres, 22-Febreiro-2019Actividades Cruz Vermella (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: CIFP Portovello.
Hora de saída: 12:00
Hora estimada de chegada: 13:30
Ciclos Formativos: FP Básica de Servizos Comerciais 2
» Venres, 22-Febreiro-2019Asistencia ao espectáculo teatral unipersoal "O Empapelado amarelo" que parte do relato autobiográfico homónimo publicado en 1891 pola autora norteamericana Charlotte Perkins Gilman. (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Auditorio Municipal de Ourense
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 11:30
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 14:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior Educación Infantil 1A Ordinario, Ciclo Superior Educación Infantil 1B Ordinario
» Martes, 26-Febreiro-2019Charla "Uso das TICs e Redes Sociais", de Cruz Vermella (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: CIFP Portovello, actividade na aula
Hora de saída: 8:30
Hora estimada de chegada: 10:00
Ciclos Formativos: Ciclo Medio Actividades Comerciais 1
» Mércores, 27-Febreiro-2019Visita ao Espazo Xove Ourense - Aniversario rede Galega Información Xuvenil (ACF - Actividade complemenaria a formación)
Lugar da actividade: Espazo Xove de Ourense. Rúa Celso Emilio Ferreiro, 27, 32004 Ourense
Lugar saída: CIFP Portovello
Hora de saída: 10:30
Lugar chegada: CIFP Portovello
Hora estimada de chegada: 13:30
Ciclos Formativos: Ciclo Superior de Animacion Sociocultural e turistica 1, Ciclo Superior de Animacion Sociocultural e turistica 2