arriba
Xoves, 13-Agosto-2020

 

 
PortadaseparatorAxenda


« Axenda


anteriorXuño 2020siguiente
Luns
Lu
Martes
Ma
Mércores
Xoves
Xo
Venres
Ve
Sábado
Domingo
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Sesións avaliación final
Publicacións cualificacións ó alumnado. Data máxima Entrega memoria de módulos e Informes
24
Memoria de ciclo
26
27
28
29
30
         
No lectivo
Evento
ACF
Urxente

Eventos de Xuño 2020

» Luns, 22-XuñoSesións avaliación final (Evento)
» Martes, 23-XuñoPublicacións cualificacións ó alumnado. Data máxima Entrega memoria de módulos e Informes (Evento)
Entrega memorias de módulo ó docente titor. Dispor memoria na pestaña da web Inicio período de reclamacións ás cualificacións, data de publicación das mesmas por Abalar Para alumnado de 1º con módulo suspenso que promociona realizar Informe individualizado de avaliación, data máxima para achegalo por aula virtual e ó docente titor-a. Docente titor os sube á pestaña na web. Para todo alumnado que promociona á Segundos cursos, cursando 1º ou Comercio Internacional, Informe individual valorativo de grupo
» Xoves, 25-XuñoMemoria de ciclo (Evento)
Entrega ás Xefaturas de Departamento de memoria de ciclo por parte da titoría. Disposición desa memoria na web área interna.