arriba
Martes, 23-Xullo-2024

 

 
PortadaseparatorAdministración e xestiónseparatorCiclo medio de Xestión Administrativa


Ciclo medio de Xestión Administrativa

Duración: 2000 horas

Saídas profesionais

Este profesional exerce a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade e nomeadamente no de servizos, así como nas administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e institucións, e prestándolle atención á clientela e á cidadanía. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

  • Auxiliar administrativo/a.
  • Axudante de oficina.
  • Auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos
  • Administrativo/a comercial.
  • Auxiliar administrativo/a de xestión de persoal
  • Auxiliar administrativo/a das administracións públicas.
  • Recepcionista.
  • Empregado/a de atención á clientela.
  • Empregado/a de tesouraría.
  • Empregado/a de medios de pagamento.

Acceso a outros estudos

Bacharelato

Módulos profesionais de primeiro ano

Módulos ProfesionaisHoras
Inlés 160

Operacións administrativas da compravenda

133
Tratamento informático da información 267
Técnica contable 133

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

160
Formación e orientación laboral 107

Módulos profesionais de segundo ano

Módulos ProfesionaisHoras
Comunicación empresarial e atención á clientela 123
Empresa e Administración 123
Operacións administrativas de recursos humanos 123
Tratamento da documentación contable 105
Empresa na aula 156
Formación en centros de traballo 410

Horario

8:30 horas – 15:00 horas

Máis información

Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en xestión administrativa

Formación en centros de traball