arriba
Martes, 18-Xuño-2024

 

 
PortadaseparatorComercio e márketingseparatorFP Básica de Servizos Comerciais


FP Básica de Servizos Comerciais

Duración: 2000 horas

Saídas profesionais

 • Auxiliar de dependente de comercio
 • Auxiliar de animación do punto de venda
 • Auxiliar de venda
 • Auxiliar de promoción de vendas
 • Empregado/a de reposición
 • Operador/ora de cobramento ou caixeiro/a
 • Operario/a de pedidos
 • Operador/ora de carreta de recepción e expedición
 • Contador/ora de recepción e expedición
 • Operario/a de loxística
 • Auxiliar de información

Acceso a outros estudos

Éste título permite o acceso a calquera ciclo formativo de grao medio e dá preferencia para a admisión, no caso de haber máis solicitudes que prazas, aos títulos de grao medio das familias profesionais de:

 • Administración e xestión
 • Artes gráficas
 • Comercio e márketing
 • Téxtil, confección e pel
 • Vidro e cerámica

 

Módulos profesionais de primeiro ano

Módulos ProfesionaisHoras
Tratamento informático de datos 204
Ciencias aplicadas I 165
Comunicación e sociedade I 206
Técnicas básicas de merchandising 179
Operacións auxiliares de almacenaxe 146

 

Módulos profesionais de segundo ano

Módulos ProfesionaisHoras
Aplicacións básicas de ofimática 240
Atención á clientela 58
Preparación de pedidos e venda de produtos 113
Ciencias aplicadas II 162
Comunicación e sociedade II 135
Formación en centros de traballo 320

Horario

08:30 horas – 15:00 horas. As actividades lectivas desenvólvense no edificio A (Luis Trabazos, 1) do CIFP Portovello e no IES As Lagoas .

Máis información

Currículo do ciclo formativo de formación profesional básica do título profesional básico de servizos comerciais

Formación en centros de traballo