arriba
Martes, 18-Xuño-2024

 

 
PortadaseparatorComercio e márketingseparatorCiclo Medio Actividades Comerciais


Ciclo Medio Actividades Comerciais

Duración: 2000 horas

Saídas profesionais

 • Vendedor/ora
 • Vendedor/ora técnico/a
 • Representante comercial
 • Orientador/ora comercial
 • Promotor/ora
 • Televendedor/ora
 • Vendedor/ora a distancia
 • Teleoperador/ora (en "call centers")
 • Axente de información e atención á clientela
 • Caixeiro/a ou repoñedor/ora
 • Operador/ora de "contact centers"
 • Administrador/ora de contidos en liña
 • Comerciante de tenda
 • Xerente de pequeno comercio
 • Técnico/a en xestión de existencias e almacén
 • Xefe/a de almacén
 • Responsable de recepción de mercadorías
 • Responsable de expedición de mercadorías
 • Técnico/a en loxística de almacéns
 • Técnico/a de información e atención á clientela en empresas.

Acceso a outros estudos

Preparación para realizar a proba de acceso a ciclos de grao superior

Bacharelato

Módulos profesionais de primeiro ano

Módulos ProfesionaisHoras
Inglés 160
Márketing na actividade comercial 160
Xestión de compras 80
Dinamización do punto de venda 160
Procesos de venda 160
Aplicacións informáticas para o comercio 133
Formación e orientación laboral 107

Módulos profesionais de segundo ano

Módulos ProfesionaisHoras
Xestión dun pequeno comercio 174
Técnicas de almacén 123
Venda técnica 123
Servizos de atención comercial 87
Comercio electrónico 123
Formación en centros de traballo 410

Horario

8:30 horas – 15:00 horas. As actividades lectivas desenvólvense no edificio A (Luis Trabazos, 1).

Máis información

Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en actividades comerciais

Formación en centros de traballo