arriba
Xoves, 30-Maio-2024

 

 
PortadaseparatorComercio e márketingseparatorCiclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais (Plurilingüe)


Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais (Plurilingüe)

Duración: 2000 horas

Saídas profesionais

 • Xefe/a de vendas
 • Representante comercial
 • Axente comercial
 • Encargado/a de tenda
 • Encargado/a de sección dun comercio
 • Vendedor/ora técnico/a
 • Coordinador/ora de comerciais
 • Supervisor/ora de telemárketing
 • Merchandiser
 • Escaparatista comercial
 • Deseñador/ora de espazos comerciais
 • Responsable de promocións no punto de venda
 • Especialista en implantación de espazos comerciais.

Acceso a outros estudos

 • Cursos de especialización profesional.
 • Outro Ciclo de Formación Profesional de Grao Superior coa posibilidade de establecer convalidacións de módulos profesionais de acordo á normativa vixente.
 • Ensinanzas Universitarias coa posibilidade de establecer convalidacións de acordo coa normativa vixente.

Módulos profesionais de primeiro ano

Módulos ProfesionaisHoras
Inglés 160
Xestión económica e financeira da empresa 187
Políticas de márketing (en inglés) 187
Márketing dixital 187
Formación e orientación laboral  107
Investigación comercial 132


Módulos profesionais de segundo ano

Módulos ProfesionaisHoras
Loxística de almacenamento 123
Loxística de aprovisionamento 105
Escaparatismo e deseño de espazos comerciais 105
Xestión de produtos e promocións no punto de venda 105
Organización de equipos de venda (en inglés) 87
Técnicas de venda e negociación 105
Proxecto de xestión de vendas e espazos comerciais 26
Formación en centros de traballo 384

Nota Informativa

O modulo de Fol impartese en ingles como consecuencia de formar parte dun ciclo plurilingüe (convocatoria 2018-2019) 

Horario

8:30 horas – 15:00 horas. As actividades lectivas desenvólvense no edificio A (Luis Trabazos, 1)

Máis información

Resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües para o curso 2021-2022

Currículo do ciclo formativo correspondente ao título de técnico superior xestión de vendas e espazos comerciais

Currículo do ciclo formativo correspondente ao antigo título de técnico superior en xestión comecial e márketing

Formación en centros de traballo