arriba
Martes, 18-Xuño-2024

 

 
PortadaseparatorServizos socioculturais e á comunidadeseparatorCM Atención a persoas en situación de dependencia


CM Atención a persoas en situación de dependencia

Ciclo Plurilingüe en Portugués solicitado

Duración

2000 horas

Saídas profesionais

 • Coidador/ora de persoas en situación de dependencia en institucións e/ou domicilios
 • Coidador/ora en centros de atención psiquiátrica
 • Xerocultor/ora
 • Gobernante/a e subgobernante/a de persoas en situación de dependencia en institucións
 • Auxiliar responsable de planta de residencias de maiores e persoas con discapacidade
 • Auxiliar de axuda a domicilio
 • Asistente de atención domiciliaria
 • Traballador/ora familiar
 • Auxiliar de educación especial
 • Asistente persoal
 • Teleoperador/ora de teleasistencia

Acceso a outros estudos

Bacharelato

Módulos profesionais de primeiro ano

Módulos ProfesionaisHoras
Características e necesidades das persoas en situación de dependencia 160
Atención e apoio psicosocial 240
Apoio domiciliario (portugués) 240
Atención sanitaria 213
Formación e orientación laboral 107

Módulos profesionais de segundo ano

Módulos profesionaisHoras
Primeiros auxilios 53
Organización da atención ás persoas en situación de dependencia 123
Destrezas sociais 123
Apoio á comunicación 87
Atención hixiénica 87
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Teleasistencia 104
FCT 410

Horario

8:30 horas – 15:00 horas As actividades lectivas desenvólvense no edificio B (Praza Fernando Fulgosio).

Máis información

Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en atención a persoas en situación de dependencia

Formación en centros de traballo