arriba
Martes, 23-Xullo-2024

 

 
PortadaseparatorServizos socioculturais e á comunidadeseparatorCiclo superior en Animación sociocultural e turística


Ciclo superior en Animación sociocultural e turística

Ciclo Plurilingüe en inglés solicitado

Duración

2000 horas

Saídas profesionais

 • Coordinador/ora de tempo libre educativo infantil e xuvenil.
 • Director/ora de tempo libre educativo infantil e xuvenil.
 • Responsable de proxectos de tempo libre educativo infantil e xuvenil.
 • Coordinador/ora ou director/ora de campamentos, albergues de xuventude, casas de colonias, granxas-escola, e aulas de casas de xuventude e escolas de natureza.
 • Monitor/ora de tempo libre.
 • Animador/ora  sociocultural.
 • Dinamizador/ora comunitario/a.
 • Asesor/ora para o sector asociativo.
 • Técnico/a comunitario/a.
 • Xestor/ora de asociacións.
 • Técnico/a de servizos culturais.
 • Animador/ora cultural.
 • Informador/ora xuvenil.
 • Animador/ora de hotel.
 • Animador/ora de veladas e espectáculos.
 • Animador/ora de actividades recreativas ao aire libre en complexos turísticos.
 • Xefe/a de departamento en animación turística.

Acceso a outros estudos

Calquera ensinanza universitaria de grao. Se o título universitario tivese limitación de prazas o acceso farase tendo en conta a nota media do ciclo formativo.

 

Módulos profesionais de primeiro ano

Módulos ProfesionaisHoras
Inglés (inglés) 160
Metodoloxía da intervención social 133
Animación e xestión cultural 213
Desenvolvemento comunitario 107
Información xuvenil 133
Contexto da animación sociocultural 107
Formación e orientación laboral 107

Módulos profesionais de segundo ano

Módulos profesionaisHoras
Primeiros auxilios 53
Actividades de lecer e tempo libre 156
Dinamización grupal 123
Animación turística 140
Intervención socioeducativa con xente nova 105
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Proxecto de integración social 26
Formación en centros de traballo 384

Horario

8:30 - 15:00 horas As actividades lectivas desenvólvense no edificio B (Praza Fernando Fulgosio).

 

Máis información

Currículo do ciclo formativo de grado superior correspondente ao título de técnico superior en animación sociocultural e turística

Formación en centros de traballo