arriba
Martes, 18-Xuño-2024

 

 
PortadaseparatorServizos socioculturais e á comunidadeseparatorCM Atención a persoas en situación de dependencia (distancia)


CM Atención a persoas en situación de dependencia (distancia)

Código do ciclo: ZMSSC01

Duración

2000 horas

Saídas profesionais

 • Coidador/ora de persoas en situación de dependencia en institucións e/ou domicilios
 • Coidador/ora en centros de atención psiquiátrica
 • Xerocultor/ora
 • Gobernante/a e subgobernante/a de persoas en situación de dependencia en institucións
 • Auxiliar responsable de planta de residencias de maiores e persoas con discapacidade
 • Auxiliar de axuda a domicilio
 • Asistente de atención domiciliaria
 • Traballador/ora familiar
 • Auxiliar de educación especial
 • Asistente persoal
 • Teleoperador/ora de teleasistencia

Acceso a outros estudos

Bacharelato

Información sobre os módulos formativos

CÓDIGO DO MÓDULONOME DO MÓDULONº HORAS DO MÓDULONº  DE SESIÓNS SEMANAISPRAZAS
MP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia (CARAC)

160

5

25

MP0216 Atención sanitaria (AT.SAN.)

213

7

25

MP0213 Atención e apoio psicosocial (AAP)

240

7

25

MP0215 Apoio domiciliario (AP.DOM.)

240

7

25

MP0219 Empresa e iniciativa emprendedora (EIE)

53

2

25

MP0218 Formación e orientación laboral (FOL)

107

3

25

MP0211 Destrezas sociais (DES.SOC.)

123

4

25

MP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia (ORG)

123

4

25

MP0214 Apoio á comunicación (AP.COM.)

87

3

25

MP0020 Primeiros auxilios (PAUX)

53

2

25

MP0217 Atención hixiénica (AT.HIX.)

87

3

25

MP0831 Teleasistencia  (TELEAS)

104

3

25

 

Horarios 

O módulo profesional de Formación en centros de traballo (410h) poderá ser cursado, previa matrícula, unha vez superados todos os módulos de formación no centro educativo, recollidos nas táboas anteriores.

Co fin de elaborar o teu itinerario formativo, debes ter en conta os seguintes aspectos:

 • Poderaste matri­cular de calquera dos módulos do ciclo, sempre que se garanta a compatibilidade horaria do 90 %, polo tanto se elixes módulos que se impartan nos dous grupos, comproba que non coincidan na mesma franxa horaria.
 • En todo caso, a matrícula parcial de módulos non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas.

Máis información

Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en atención a persoas en situación de dependencia

Formación en centros de traballo