arriba
Xoves, 28-Outubro-2021

 

 
PortadaseparatorProgramas de MobilidadeseparatorInformación Mobilidades Internacionais


Información Mobilidades Internacionais

 img#52256  img#78263  img#78263

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027

Cal é o cometido da Coordinación de Programas Internacionais?

  • Fomentar os proxectos internacionais de colaboración con outros centros e outras entidades e asociacións dentro e fóra do país.
  • Informar á comunidade do centro sobre as posibilidades de realización de prácticas ou estadías no estranxeiro para alumnado ou persoas tituladas de ciclos formativos, e buscar socios no estranxeiro ou dentro do país, para desenvolver os programas de intercambio.
  • Motivar o profesorado e o alumnado para participaren en programas internacionais.
  • Promover e estudar as propostas de innovación relacionadas con programas internacionais, deseñando o protocolo e as actividades necesarias para levalas a cabo.
  • Tramitar todas as solicitudes e a documentación necesaria para a participación do centro nos programas internacionais.
  • Asesorar na formalización e na tramitación das solicitudes e da documentación necesaria para a participación do profesorado e do alumnado nos proxectos internacionais.

Declaración de Política Erasmus / Erasmus Policy Statement

Contacto: Coordinación de Programas Internacionais


Mobilidades curso 2020 / 2021

 img#62386

No presente curso e a pesar do marco de incertidume provocado pola COVID 19, o CIFP Portovello, xunto ao Consorcio FP Superior Ourense-Europa e xunto á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, convoca mobilidades tanto para alumnado como persoal.

CONVOCATORIA DE MOBILIDADES ALUMNADO PARA A REALIZACIÓN DA FCT NO PERÍODO SETEMBRO-DECEMBRO 2021

  • Convocatoria de bolsas destinadas á alumnado de CICLOS MEDIOS, para a realización de prácticas FCT, dentro do programa ERASMUS+

  • Convocatoria de bolsas destinadas á alumnado de CICLOS SUPERIORES, para a realización de prácticas FCT, dentro do programa ERASMUS+


CONVOCATORIAS ANTERIORES - XA PECHADAS

PARA ALUMNADO

PARA PERSOAL

As persoas seleccionadas nas anteriores convocatorias do curso 2019/2020 e que debido á COVID 19 non realizaron ás súas estancias formativas manteñen esa selección, para poder realizar as mobilidades durante o presente curso.


Programas de mobilidade anos anteriores

Máis información