arriba
Sábado, 8-Maio-2021

 

 
PortadaseparatorProgramas de MobilidadeseparatorInformación Mobilidades Internacionais


Información Mobilidades Internacionais

 img#52256  img#78263 img#78263

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014/2020

 img#34521

Cal é o cometido da Coordinación de Programas Internacionais?

 • Fomentar os proxectos internacionais de colaboración con outros centros e outras entidades e asociacións dentro e fóra do país.
 • Informar á comunidade do centro sobre as posibilidades de realización de prácticas ou estadías no estranxeiro para alumnado ou persoas tituladas de ciclos formativos, e buscar socios no estranxeiro ou dentro do país, para desenvolver os programas de intercambio.
 • Motivar o profesorado e o alumnado para participaren en programas internacionais.
 • Promover e estudar as propostas de innovación relacionadas con programas internacionais, deseñando o protocolo e as actividades necesarias para levalas a cabo.
 • Tramitar todas as solicitudes e a documentación necesaria para a participación do centro nos programas internacionais.
 • Asesorar na formalización e na tramitación das solicitudes e da documentación necesaria para a participación do profesorado e do alumnado nos proxectos internacionais.

Declaración de Política Erasmus / Erasmus Policy Statement


Mobilidades curso 2020 / 2021

 img#62386

No presente curso e a pesar do marco de incertidume provocado pola COVID 19, o CIFP Portovello, xunto ao Consorcio FP Superior Ourense-Europa e xunto á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, convoca mobilidades tanto para alumnado como persoal.

Listado de alumnado solicitante nas diferentes convocatorias

CONVOCATORIAS PARA ALUMNADO

 • Convocatoria de bolsas destinadas á alumnado de CICLOS MEDIOS e FP BÁSICA, para a realización de prácticas FCT, dentro do programa ERASMUS+

Bases da Convocatoria Alumanda CM FPB - Listado definitivo alumnado preseleccionado

 • Convocatoria de bolsas destinadas á alumnado de CICLOS MEDIOS, TITULADO no presente curso na convocatoria decembro 2020

Bases da Convocatoria titulados CM - Deserta

 • Convocatoria de bolsas destinadas á alumnado de CICLOS SUPERIORES, para a realización de prácticas FCT, dentro do programa ERASMUS+

Bases da convocatoria Alumnado CS - Listado definitivo alumnado seleccionado

CONVOCATORIAS PARA PERSOAL

As persoas seleccionadas nas anteriores convocatorias do curso 2019/2020 e que debido á COVID 19 non realizaron ás súas estancias formativas manteñen esa selección, para poder realizar as mobilidades durante o presente curso.

 • Convocatoria de bolsas para PERSOAL de CICLOS MEDIOS e FP Básica, para a realización de mobilidades de formación

Bases da Convocatoria Persoal CM e FPB  - Deserta

 • Convocatoria de Bolsas para PERSOAL de CICLOS SUPERIORES para a realización de mobilidades de formación.

Bases da Convocatoria persoal CS - Deserta


Programas de mobilidade anos anteriores

Máis información

Contacto

Coordinación de Programas Internacionais