arriba
Luns, 17-Xuño-2019

 

 


Información

 img#42123  img#78263 img#78263

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014/2020

 img#34521

Cal é o cometido da Coordinación de Programas Internacionais?

 • Fomentar os proxectos internacionais de colaboración con outros centros e outras entidades e asociacións dentro e fóra do país.
 • Informar á comunidade do centro sobre as posibilidades de realización de prácticas ou estadías no estranxeiro para alumnado ou persoas tituladas de ciclos formativos, e buscar socios no estranxeiro ou dentro do país, para desenvolver os programas de intercambio.
 • Motivar o profesorado e o alumnado para participaren en programas internacionais.
 • Promover e estudar as propostas de innovación relacionadas con programas internacionais, deseñando o protocolo e as actividades necesarias para levalas a cabo.
 • Tramitar todas as solicitudes e a documentación necesaria para a participación do centro nos programas internacionais.
 • Asesorar na formalización e na tramitación das solicitudes e da documentación necesaria para a participación do profesorado e do alumnado nos proxectos internacionais.

Declaración de Política Erasmus / Erasmus Policy Statement


Programas de mobilidade 2019

Convocatoria para mobilidades de alumnado Ciclos Medios primeiro trimestre curso 2019/2020

Para o próximo curso 2019/2020 está previsto que se podan realizar mobilidades Erasmus+ de alumnado de ciclo medio, dentro do proxecto promovido pola Consellería de Educación no que o CIFP Portovello participa como socio.

Haberá tres posibles modalidades:

 • Mobilidades para a realización da FCT entre outobro e decembro do 2019
  Mobilidades de 6 meses de prácticas para recén titulados. Posiblemente a partir de outubro de 2019
  Mobilidades para a realización da FCT entro marzo e xuño de 2020

Se estás interesado en participar podes deixar os teus datos neste formulario e recibirás información máis detallada

Convocatoria para mobilidades de alumnado primeiro trimestre curso 2019/2020

O prazo de presentación de solicitude para a participación será entre o 3 e o 10 de maio 2019 (ata as 14,00h) na secretaría do centro. Ampliado o prazo ata as 14:00 do xoves 16


Convocatoria para mobilidades de alumnado curso 2018/2019 (Convocatoria pechada)

O prazo de presentación de solicitude para a participación será entre o 22 e o 31 de outubro 2018 (ata as 14,00h) na secretaría do centro.

Bases complemetarias específicas do CIFP Portovello

Relación de solicitudes alumnado recibidas

Resultado do proceso de selección bolsas Erasmus+ Alumnado Ciclos superiores

Criterios de baremación de mobilidades de persoal aprobadas en Claustro

Relación de solicutudes persoal recibidas

Resultado do proceso de selección bolsas Erasmus+ Persoal Ciclos Superiores


Programas de mobilidade anos anteriores

Máis información

Contacto

Coordinación de Programas Internacionais