arriba
Martes, 18-Xuño-2024

 

 
PortadaseparatorServizos Socioculturais e a ComunidadeseparatorCorrespondentes xuvenís 2017-2018


Correspondentes xuvenís 2017-2018

O CIFP Portovello ofertou por terceiro ano o ciclo superior de técnico en Animación Sociocultural e turística, que inclúe a cualificación profesional de "Informador xuvenil". O alumnado deste ciclo deberán adquirir a competencia de "organizar e xestionar accións de dinamización da información para a xuventude."

Durante o curso escolar os participantes no módulo de "información xuvenil" traballan na dinamización da información a xente nova, partindo do contexto máis inmediato que é o propio alumnado do centro.

O CIFP Portovello conta con máis de 1200 alumnos, nas modalidade presencial e a distancia, e dos que a gran maioría son mozos e mozas, tal é como se entende na Lei de Xuventude de Galicia, situados entre os 16 e os 30 anos.

As participantes realizaron as seguintes tarefas:

 • Selección de fontes e de contidos informativos
 • A catalogación da información seleccionada
 • O deseño dos contidos de acordo á plataforma que se vaia a utilizar para a súa difusión. As principais canles foron: Twitter, Blogs, Facebook, carteleiras físicas e boletíns
 • A difusión e dinamización de espazos físicos e virtuais de información para a comunidade educativa
 • Complementariamente participaron en outras actividades de sensibilización e formación referidas á realidade da xente nova

Organización

1. As tarefas comúns propostas ao inicio do proxecto se limitaban á xestión dos dous taboleiros informativos existentes (o noso centro ten dous edificios separados). Nestes taboleiros preténdese dinamizar información sobre temas de interese xuvenil e especialmente para a difusión da información que reciban a través da Dirección Xeral de Xuventude, a que se engaden información que os propios mozos atopan nas súas redes sociais, físicas e virtuais.

Porén, o proxecto foi máis aló e dinamizáronse 6 espazos de información, tres físicos e tres virtuais unidos baixo a denominación común "Portovello informa":

 • 2 taboleiros informativos (obxectivo orixinal)
 • Edición de 1 boletín físico periódico con información perecedoira
 • 1 canal de Twitter
 • 1 páxina de Facebook
 • 1 blog

2.Ao mesmo tempo os e as participantes recibiron formación sobre a información xuvenil: os principios da información xuvenil, a xestión dun servizo de información xuvenil, a dinamización da información, os ámbitos informativos de interese para a mocidade, a avaliación de a xestión da calidade nos servizos de información xuvenil

3.- Tamén tiveron a oportunidade de realizar algunhas outras actividades de coordinación, intercambio e coñecemento de boas prácticas:

 • Unha visita ao centro Coordinador de Información Xuvenil en Santiago de Compostela
 • Un pequeno grupo participou no encontro de correspondentes xuvenís en febreiro (3 participantes)
 • Recibimos a visita da Directora Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e máis do Director da rede Galega de Información Xuvenil
 • Encontro cun representante da Rede Galega de Dinamización Xuvenil que presenta algunhas das accións máis importantes da Dirección Xeral de Xuventude
 • Encontro estatal de correspondentes Xuvenís en Murcia (13 participantes)
 • Encontro de fin de curso correspondentes xuvenís de Galicia, en Gandarío (3 participantes)

Todas as/os participantes recibiron pola súa participación

 • Carné xove para todos os menores de 30 anos
 • Certificación de 100 horas de voluntariado emitido pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Metodoloxicamente traballouse principalmente en pequenos grupos de uns 3 - 4 participantes, que co apoio do profesorado, autoxestionaba un dos servizos de información xuvenil en base a un traballo

Avaliación

Na última semana de maio realizáronse tres actividades de avaliación:

 • Sesión de avaliación grupal, recollendo valoracións e suxestións cara a próximos anos
 • Informe individualizado sobre a base das tarefas individuais levadas a cabo dentro do contexto grupal
 • Informe grupal avaliativo do impacto do seu servizo

As principais achegas son:

 • Poder rotar entre os diferentes canles de difusión, e so seus formatos
 • Valoración moi positiva do alcance fora do centro, especialmente da posibilidade ofertada de dinamizar a información xuvenil no "Espazo Xove" (antiga casa da Xuventude de Ourense)
 • Buscar alternativas para poder continuar coa tarefa nos anos seguintes
 • Reforzar as rutinas, para evitar que hai un ritmo moi descontinuo
 • Apostar por Instagram e outras plataformas