arriba
Luns, 23-Setembro-2019

 

 
PortadaseparatorO centroseparatorOrganización


Organización


Equipo directivo:

 • Director: Abel Ocampo Sánchez.
 • Vicedirectora: Eva Álvarez González
 • Secretaria: Rosa Lourido Ventoso
 • Xefa de Estudos: Sira Coello Gabián

Órganos de coordinación:

Área de Calidade Innovación e orientación profesional

A xefatura desta área é exercida pola persoa responsable da vicedirección e estará formada por polos seguintes departamentos e coordinacións:

DEPARTAMENTOPERSOA RESPONSABLE
Departamento de Información e orientación profesional Xosé Luis Seoane Pérez
Departamento de Calidade e innovación María Carmen Vázquez García
Departamento de Relación con empresas Dolores Conde Castro
Departamento de Acreditación e probas Dolores María Sarmiento Prieto
Coordinación de Emprendemento Alberto Redondo Lorenzo
Coordinación de Innovación e formación do profesorado María Teresa Grande Salgado
Coordinación de Tecnoloxía da información e comunicación Bienvenido Couso Domínguez
Coordinación de Programas Internacionais Roberto Fernandez Carton


Área de Formación

A xefatura desta área é exercida pola persoa responsable da xefatura de estudos e estará formada por polos seguintes departamentos e coordinacións:

DEPARTAMENTOPERSOA RESPONSABLE
Departamento de Servizos Socioculturais e á Comunidade Xesus Fortes Gomez
Departamento de Comercio e Marketing Segundo Varela Fernández
Departamento de Administración e xestión Francisco Javier Martínez Serantes
Departamento de Formación e orientación laboral Rita Campos López
Departamento de Dinamización de idiomas Manuel Caride Ogando
Coordinación da Biblioteca Gisela Velo García
Coordinación do equipo de dinamización da lingua galega Xavier Viana López


Área de Administración e xestión

A xefatura desta área é exercida pola persoa responsable da Secretaría


Comisión de Seguridade e saúde laboral

 • Rosa Lourido Ventoso
 • María Carmen Vazquez García
 • Olga González González
 • Xesus Fortes Gomez
 • Rita Campos López
 • Manuel Caride Ogando
 • Francisco Javier Martínez Serantes
 • Xosé Luis Seoane Pérez
 • Eva Mª Varela Alonso

Persoal administración

 • Mª Dolores Gónzalez Gómez
 • Cristalina López Rodríguez

Persoal conserxería

 • Isabel Graña Pérez
 • Juan Carlos Pérez Sánchez
 • María Sonia López Francisco
 • Eva Mª Varela Alonso

Persoal limpeza

 • Maria Felicia Villar Rodriguez
 • Mª Luisa Estévez López
 • María Isabel Maceiras Escontrela
 • Trinidad Ximeno Andrés