arriba
Domingo, 14-Abril-2024

 

 
PortadaseparatorO centroseparatorOrganización


Organización


Equipo directivo:

 • Director: Abel Ocampo Sánchez.
 • Vicedirectora: Eva Álvarez González
 • Secretario: Bienvenido Couso Domínguez
 • Xefatura de Formación: Sira Coello Gabián

Órganos de coordinación:

Área de Calidade, Innovación e orientación profesional

A xefatura desta área é exercida pola persoa responsable da vicedirección e estará formada polos seguintes departamentos e coordinacións:

DEPARTAMENTOPERSOA RESPONSABLE
Departamento de Información e orientación profesional Pablo Rodríguez Álvarez
Departamento de Calidade e innovación Sabela Fraga Domínguez
Departamento de Relación con empresas Rubén Ansia Vázquez
Departamento de Acreditación e probas Dolores María Sarmiento Prieto
Coordinación de Emprendemento Ana Feijoo Ruiz
Coordinación de Innovación e formación do profesorado Montserrat Franqueiro Couto
Coordinación de Tecnoloxía da información e comunicación Natalia Gómez Losada
Coordinación de Programas Internacionais Roberto Fernández Cartón


Área de Formación

A xefatura desta área é exercida pola persoa responsable da xefatura de estudos e estará formada polos seguintes departamentos e coordinacións:

DEPARTAMENTOPERSOA RESPONSABLE
Departamento de Servizos Socioculturais e á Comunidade Gisela Velo García
Departamento de Comercio e Márketing Segundo Varela Fernández
Departamento de Administración e Xestión Emiliano Eduardo Fernández Pérez-Gorostiaga
Departamento de Formación e Orientación Laboral Rita Campos López
Departamento de Dinamización de Idiomas Eva Mª Alonso Fernández
Coordinación da Biblioteca Celia Blanco Sobrino
Coordinación Dinamización Lingua Galega Lidia Blanco Cerradelo


Área de Administración e xestión

A xefatura desta área é exercida pola persoa responsable da Secretaría


Comisión de Seguridade e saúde laboral

 • Bienvenido Couso Domínguez
 • Sabela Fraga Domínguez
 • Segundo Varela Fernández
 • Gisela Velo García
 • Rita Campos López
 • Eva Mª Alonso Fernández
 • Emiliano Eduardo Fernández Pérez-Gorostiaga
 • Pablo Rodríguez Álvarez
 • Dolores Sarmiento Prieto
 • Rubén Ansia Vázquez
 • Isabel Graña Pérez

Persoal administración

 • Mª Dolores Gónzalez Gómez
 • Mª Concepción de Dios Fernández

Persoal conserxería

 • Isabel Graña Pérez
 • Juan Carlos Pérez Sánchez
 • María Sonia López Francisco
 • Miriam Freire Fernández

Persoal limpeza

 • María del Carmen González Vázquez
 • Generosa Castro Lama
 • Rubén Álvarez Cid
 • María del Mar Cancelas González