arriba
Martes, 5-Xullo-2022

 

 
PortadaseparatorO centroseparatorOrganización


Organización


Equipo directivo:

 • Director: Abel Ocampo Sánchez.
 • Vicedirectora: Eva Álvarez González
 • Secretaria: Rosa Lourido Ventoso
 • Xefatura de Formación: Sira Coello Gabián

Órganos de coordinación:

Área de Calidade Innovación e orientación profesional

A xefatura desta área é exercida pola persoa responsable da vicedirección e estará formada por polos seguintes departamentos e coordinacións:

DEPARTAMENTOPERSOA RESPONSABLE
Departamento de Información e orientación profesional Pablo Rodríguez Álvarez
Departamento de Calidade e innovación María Carmen Vázquez García
Departamento de Relación con empresas Dolores Conde Castro
Departamento de Acreditación e probas Dolores María Sarmiento Prieto
Coordinación de Emprendemento Alberto Redondo Lorenzo
Coordinación de Innovación e formación do profesorado María Teresa Grande Salgado
Coordinación de Tecnoloxía da información e comunicación Bienvenido Couso Domínguez
Coordinación de Programas Internacionais Roberto Fernandez Carton


Área de Formación

A xefatura desta área é exercida pola persoa responsable da xefatura de estudos e estará formada por polos seguintes departamentos e coordinacións:

DEPARTAMENTOPERSOA RESPONSABLE
Departamento de Servizos Socioculturais e á Comunidade Xesus Fortes Gomez
Departamento de Comercio e Marketing Segundo Varela Fernández
Departamento de Administración e xestión Marta Troncoso Casares
Departamento de Formación e orientación laboral Rita Campos López
Departamento de Dinamización de idiomas Manuel Caride Ogando
Coordinación da Biblioteca Gisela Velo García
Coordinación Dinamización lingua galega Lidia Blanco Cerradelo


Área de Administración e xestión

A xefatura desta área é exercida pola persoa responsable da Secretaría


Comisión de Seguridade e saúde laboral

 • Rosa Lourido Ventoso
 • María Carmen Vazquez García
 • Olga González González
 • Xesus Fortes Gomez
 • Rita Campos López
 • Manuel Caride Ogando
 • Francisco Javier Martínez Serantes
 • Xosé Luis Seoane Pérez
 • Eva Mª Varela Alonso

Persoal administración

 • Mª Dolores Gónzalez Gómez
 • Cristalina López Rodríguez

Persoal conserxería

 • Isabel Graña Pérez
 • Juan Carlos Pérez Sánchez
 • María Sonia López Francisco
 • Eva Mª Varela Alonso

Persoal limpeza

 • Maria Felicia Villar Rodriguez
 • Mª Luisa Estévez López
 • María Isabel Maceiras Escontrela
 • Trinidad Ximeno Andrés