arriba
Domingo, 19-Xaneiro-2020

 

 


Calidade

O CIFP Portovello forma parte da Rede de Centros integrados de Formación Profesional de Galicia e as nosas actuacións seguen os procedementos establecidos no sistema de xestión de calidade (SXC). Os procedementos do SXC son de obrigado cumprimento para todo o persoal do centro integrado.

Con data 12/07/12 foinos concedido o Certificado de Rexistro de Empresa, co nº ER-0595/2012, como recoñecemento e evidencia da conformidade do noso sistema de xestión coa norma UNE-EN ISO9001:2008, e isto ten unhas implicacións cara o curso 2013/14, como son ter unha auditoría interna e outra externa, onde é auditado o sistema (profesorado, programacións, seguimentos programacións, actas de reunións, caderno de aula, …)

O seguinte enlace, www.edu.xunta.es/calidade, permítenos acceder, coa nosa conta de correo e o noso contrasinal, á documentación do SXC. Alí pódese atopar o manual de calidade, os distintos procesos e a documentación asociada a cada proceso.

Misión, visión e valores

Que facer cada mes

Documentos

Novidades do sistema de calidade