arriba
Xoves, 30-Maio-2024

 

 


FP Dual

FP DUAL. Aposta polo teu futuro

Que é a FP Dual?

É unha modalidade de formación profesional que ten como finalidade a cualificación profesional das persoas nun réxime de alternancia de actividade laboral nunha empresa coa actividade formativa nun centro educativo.

 img#26633

A FP dual integra os tres piares que sustentan o proceso de formación dun profesional:
• Formación curricular (específica do ciclo formativo).
• Traballo na empresa.
• Formación complementaria (específica para os procesos produtivos da empresa).
Os centros e as empresas comparten as responsabilidades formativas para que as ensinanzas profesionais se adecúen ás necesidades do mercado laboral.

Vantaxes da FP Dual

• Recibirás unha remuneración desde o inicio do teu período de permanencia na empresa.
• Terás maior facilidade para a túa inserción no mercado laboral mediante a adquisición dunha titulación de formación profesional de xeito simultáneo á túa integración nos procesos produtivos da empresa.

Requisitos das persoas solicitantes

• Ter dezaoito anos ou máis no ano natural en que comece o ciclo formativo.

• Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.

• Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para o poder efectuar.

• Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.

Modalidades de FP Dual

Grupo completo (Réxime de persoas adultas): constitúese un grupo completo no que todo o alumnado se forma desde o primeiro curso na modalidade dual, alternando a formación no centro educativo e na empresa, durante os dous ou tres anos de duración do proxecto.

Segundo curso (Réxime ordinario): o alumnado que está a cursar segundo curso do réxime ordinario dun ciclo formativo ten a posibilidade de participar na modalidade dual no período de xaneiro a xuño.

 img#26633

Máis información

Podes atopar o resto de información necesaria para coñecer a fondo a FP Dual premendo na seguinte ligazón: FP Dual Galicia.

Síguenos en

Instagram: @fpdual_galicia

Facebook: Fp Dual Galicia

Twitter: FP Galicia