arriba
Martes, 29-Setembro-2020

 

 
PortadaseparatorFP DualseparatorCM Comercialización de produtos alimentarios


CM Comercialización de produtos alimentarios

FP DUAL GRUPO COMPLETO 2020-2022 (en colaboración co IES de Vilamarín)

CONVOCATORIA XUÑO 2020

Prazo de presentación de solicitudes: 25 xuño - 08 xullo ás 13:00

Requisitos de solicitude, documentación a presentar e calendario de admisión no seguinte enlace: Convocatoria xuño 2020

PRAZAS LIBERADAS ATA O 30 DE SETEMBRO

Empresas participantes

 img#48760

Que se aprende a facer?
Desenvolver actividades comerciais en establecementos alimentarios físicos e en liña relacionadas coa planificación comercial, a xestión da loxística de almacenaxe, a distribución e a reposición de produtos alimentarios, e a supervisión das seccións de venda de alimentos perecedoiros e non perecedoiros, e de atención comercial a clientela e provedores, seguindo criterios de calidade e actuando segundo a normativa de prevención de riscos, seguridade alimentaria e protección do/da consumidor/a.

Que ocupacións se desempeñan?

  • Responsable encargado/a de establecemento alimentario; de sección, sala ou departamento de tenda de alimentación.
  • Xestor/a de pequeno comercio alimentario.
  • Responsable encargado/a de comercios alimentarios en liña.
  • Asesor/a comercial de produtos alimentarios.
  • Vendedor/a de produtos alimentarios.

A que outros estudos se pode acceder?

  • Acceso directo a calquera ciclo formativo de grao medio ou superior.
  • Título de bacharelato.

Módulos profesionais curso 2020-2021:

 img#42159

Módulos profesionais curso 2021-2022:

 img#4841

Temporalización:

 img#95547

  • Horario:

Centro educativo: pola tarde de luns a venres (durante o primeiro curso dous días por semana a formación é impartida no IES de Vilamarín)

Empresa: segundo o horario establecido pola propia empresa

Importe mínimo da bolsa a percibir durante a formación na empresa: 500 € mensuais

Máis información:

FP Dual Galicia

Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do Ciclo Medio de Comercialización de produtos alimentarios

Real Decreto polo que se establece o Título de Técnico en Comercialización de produtos alimentarios

Síguenos en:

Instagram: @fpdual_galicia

Facebook: Fp Dual Galicia

Twitter: FP Galicia

 img#48760