arriba
Mércores, 8-Febreiro-2023

 

 
PortadaseparatorO centroseparatorPROTOCOLO COVID


PROTOCOLO COVID

 img#96073

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 CURSO 2021-2022 – Consellería

Se queres consultalo, preme AQUÍ

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO PERSOAL ACOLLIDO NA COBERTURA DO RÉXIME DA MUTUALIDADE XENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DO ESTADO (MUFACE) E DO RÉXIME XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL

BOE Ministerio Sanidade emprego máscaras en interiores.

Directrices da Consellería de Educación sobre o emprego das máscaras nos centros educativos.

Documentación complementaria:

Instruccións aula COVID

Plan de adaptación á situación do COVID 19 Curso 2021-2022. CIFP PORTOVELLO.

Declaración responsable.

Enquisa de autoavaliación.

Consentimento para a cesión de datos de carácter persoal.

Infografía covid

ANEXOS ACTUALIZADOS XANEIRO DE 2022 (MINISTERIO DE SANIDADE)

• Propuesta de refuerzo y adaptación de las medidas de prevención COVID-19 en centros educativos y centros universitarios para el reinicio de la actividad presencial en enero de 2022.https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Refuerzo_y_adaptacion_medidas_educ_univ.pdf

• Adaptación de la guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos a un contexto de alta circulación de virus SARS-CoV-2 0 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_Guia_Centros_Educativos.pdf


• Infografía de refuerzo de medidas COVID-19 centros educativos https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Refuerzo_medidas_covid_centros_educativos.pdf


PROTOCOLO COVID - Foto 1
PROTOCOLO COVID - Foto 2