arriba
Sábado, 6-Marzo-2021

 

 
PortadaseparatorInformación e orientación profesionalseparatorFORMACIÓN PROFESIONAL EN GALICIA


FORMACIÓN PROFESIONAL EN GALICIA

Neste enlace obterás información para

- Acceso á Formación Profesional en Galicia: directo e por probas de acceso a ciclos formativos

- Acreditación de competencias: experiencia profesional e outras aprendizaxes non formais

- Validacións: módulos profesionais entre ciclos formativos

BUCEA NA WEB DE FP DA XUNTA DE GALICIA

 El módulo profesional de Proyecto en los Ciclos Formativos de Grado Superior

SE BUSCAS ALGO FORA DE GALICIA a túa páxina web é TODO FP

La relación con la empresa – La Formación en Centros de Trabajo