arriba
Martes, 18-Xuño-2024

 

 
PortadaseparatorFP DualseparatorCS Xestión de Vendas e Espazos Comerciais


CS Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

FP DUAL 2023-2025

Que se aprende a facer?
Xestionar as operacións comerciais de compravenda e distribución de produtos e servizos, e organizar a implantación e a animación de espazos comerciais, segundo criterios de calidade, seguridade e prevención de riscos, aplicando a normativa.

Que ocupacións se desempeñan?

 • Xefe/a de vendas.
 • Representante comercial.
 • Axente comercial.
 • Encargado/a de tenda.
 • Encargado/a de sección dun comercio.
 • Vendedor/ora técnico/a.
 • Coordinador/ora de comerciais.
 • Supervisor/ora de telemárketing.
 • Merchandiser.
 • Escaparatista comercial.
 • Deseñador/ora de espazos comerciais.
 • Responsable de promocións no punto de venda.
 • Especialista en implantación de espazos comerciais.

A que outros estudos se pode acceder?

 • Ciclo formativo de grao medio ou superior.
 • Título de bacharelato.
 • Ensinanza universitaria de grao.

Módulos profesionais 1º curso

 • Inglés (160 horas)
 • Xestión económica e financeira da empresa (187 horas)
 • Loxística de almacenamento (123 horas)
 • Xestión de produtos e promocións no punto de venda (105 horas)
 • Técnicas de venda e negociación (105 horas)
 • Formación e orientación laboral (107 horas)

Módulos profesionais 2º curso

 • Loxística de aprovisionamento (105 horas)
 • Escaparatismo e deseño de espazos comerciais (105 horas)
 • Organización de equipos de venda (87 horas)
 • Políticas de márketing (187 horas)
 • Márketing dixital (187 horas)
 • Investigación comercial (132 horas)

Temporalización

 • Formación no centro de estudos: Setembro – Febreiro
 • Formación remunerada na empresa: Marzo – Agosto

Horario

 • Centro de estudos: pola tarde de luns a venres
 • Empresa: segundo o horario establecido pola propia empresa

Importe mínimo da bolsa a percibir durante a formación na empresa: 550 € mensuais

Número de prazas ofertadas: 30 prazas

Empresas participantes

Empresas XVEC 23

 img#56190

Máis información:

FP Dual Galicia

Síguenos en:

Instagram: @fpdual_galicia

Facebook: Fp Dual Galicia

Twitter: FP Galicia

 img#22720