arriba
Venres, 28-Xaneiro-2022

 

 
PortadaseparatorFP DualseparatorCS Xestión de Vendas e Espazos Comerciais


CS Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

CONVOCATORIA XUÑO 2021 (Requisitos e documentación necesaria)

FP DUAL 2021-2023

Empresas participantes

 img#49930

Que se aprende a facer?
Xestionar as operacións comerciais de compravenda e distribución de produtos e servizos, e organizar a implantación e a animación de espazos comerciais, segundo criterios de calidade, seguridade e prevención de riscos, aplicando a normativa.

Que ocupacións se desempeñan?

 • Xefe/a de vendas.
 • Representante comercial.
 • Axente comercial.
 • Encargado/a de tenda.
 • Encargado/a de sección dun comercio.
 • Vendedor/ora técnico/a.
 • Coordinador/ora de comerciais.
 • Supervisor/ora de telemárketing.
 • Merchandiser.
 • Escaparatista comercial.
 • Deseñador/ora de espazos comerciais.
 • Responsable de promocións no punto de venda.
 • Especialista en implantación de espazos comerciais.

A que outros estudos se pode acceder?

 • Ciclo formativo de grao medio ou superior.
 • Título de bacharelato.
 • Ensinanza universitaria de grao.

Módulos profesionais curso 2021-2022

 img#98224

Módulos profesionais curso 2022-2023

 img#98224

Temporalización:

 img#87752

 • Horario:

Centro de estudos: pola tarde de luns a venres

Empresa: segundo o horario establecido pola propia empresa

Importe mínimo da bolsa a percibir durante a formación na empresa: 550 € mensuais

Número de prazas ofertadas: 12 prazas

✔ Pérez Rumbao: 2 prazas
✔ Arenal Perfumerías: 2 prazas
✔ Sprinter Megacentros del Deporte: 2 prazas
✔ Feu Vert Ibérica: 2 prazas
✔ Leroy Merlin: 2 prazas
✔ Lidl Supermercados: 1 praza
✔ PSA Retail: 1 praza

Máis información:

FP Dual Galicia

Convenio de FP Dual do Ciclo Superior de Xestión de vendas e espazos comerciais 2021-2023 I

Convenio de FP Dual do Ciclo Superior de Xestión de vendas e espazos comerciais 2021-2023 II

Convenio de FP Dual do Ciclo Superior de Xestión de vendas e espazos comerciais 2021-2023 III

DECRETO 50/2016, do 7 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais.

Síguenos en:

Instagram: @fpdual_galicia

Facebook: Fp Dual Galicia

Twitter: FP Galicia

 img#22720