arriba
Sábado, 21-Maio-2022

 

 
PortadaseparatorInformación e orientación profesionalseparatorDIFUSIÓNS VARIAS: EMPREGO, BOLSAS,...


DIFUSIÓNS VARIAS: EMPREGO, BOLSAS,...

Fundación Galicia Europa (FGE), vinculada á Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE da Xunta de Galicia:

Bolsa formativa remunerada, para a realización de prácticas, por un período de 11 meses, na oficina da FGE en Bruxelas.

  • Titulación técnica superior na familia profesional de Administración e Xestión
  • Ter nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea
  • Ser natural de Galicia, ou ser fillo/filla de galegos ou acreditar, mediante empadroamento, residencia en Galicia polo menos dende os dous anoa anteriores á publicación da convocatoria
  • Posuír o título académico necesario para a modalidade a que se presenta a persoa beneficiaria ou xustificante do pagamento das taxas que dan dereito á expedición do devandito título. Os estudos conducentes á obtención do título deberán terse rematado dentro dos seis (6) anos anteriores ao da publicación da convocatoria. 

A convocatoria publicouse no Diario Oficial de Galicia o día 18 de marzo de 2022. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 18 de abril de 2022.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220318/AnuncioG1570-110322-0001_gl.html

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220318/AnuncioG1570-140322-0003_gl.html

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220214/AnuncioG0595-010222-0002_gl.html

Para maior información poden consultar a páxina web da FGE http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu ou contactar con nós en:

santiago@fundaciongaliciaeuropa.eu

Rua do Horreo 61, 15701

Santiago de Compostela

Tlf: +34 981 541012