arriba
Xoves, 30-Maio-2024

 

 
PortadaseparatorProgramas de MobilidadeseparatorMOBILIDADES INTERNACIONAIS CURSO 22 23


MOBILIDADES INTERNACIONAIS CURSO 22 23

 img#38823


LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS

Asignación provisional


Asignación definitiva


(Convocatoria pechada)

SOLICITUDES E PRAZO DE PRESENTACIÓN 

As persoas interesadas deberán entregar a solicitude na secretaría do centro correspondente, dende o 20 ao 28 de outubro de 2022, antes das 14:00h.

O impreso de solicitude atópase no Anexo I das diferentes convocatorias, ou ben pódese recoller na secretaría do centros.

Xunto co impreso de solicitudes se entregará:

  • Documentos acreditativos da competencia lingüística alegada.
  • Se é o caso, Compromiso de Acollida da empresa no estranxeiro (Anexo II desta convocatoria), ou outra proba documental.


RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA

O centro mediante a súa comisión de selección baremará as solicitudes presentadas segundo as bases complementarias.

A resoución provisional publicarase partir do 9 de novembro de 2022, finalizado o proceso de baremación e asignaradas as prazas ofertadas. Publicaranse nos taboleiros de anuncios, así como na páxina web.

O prazo de reclamacións será do 9 ata o 20 de novembro.

A resolución definitiva farase pública o día 21 de novembro na web do Centro e nos taboleiros do Centro.


Bases específicas

Alumnado

Profesorado 


Máis información en

Despacho da Coordinación de programas internacionais do CIFP Portovello,

en horario de 9,30 á 12

988788920

programas.internacionais.cifp.portovello@edu.xunta.gal