arriba
Mércores, 25-Novembro-2020

 

 
PortadaseparatorDepartamentosseparatorCalidade e innovación


Calidade e innovación

Xefatura de departamento

María del Carmen Vázquez García

Horario de dedicación ao Cargo

Luns de

Martes de

Mercores de

Xoves de

Venres de

 10:30-11:30 e 12:00-13:00 horas

   8:30-11:30 e 12:00-15:00 horas

                       13:00-14:00 horas

 10:30-11:30 e 13:00-14:00 horas

 10:30-11:30 horas