arriba
Xoves, 30-Maio-2024

 

 
PortadaseparatorO centroseparatorProgramas de Mobilidade


Programas de Mobilidade

 img#42123  img#78263  img#78263

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014/2020

 img#34521

Cal é o cometido da Coordinación de Programas Internacionais?

  • Fomentar os proxectos internacionais de colaboración con outros centros e outras entidades e asociacións dentro e fóra do país.
  • Informar á comunidade do centro sobre as posibilidades de realización de prácticas ou estadías no estranxeiro para alumnado ou persoas tituladas de ciclos formativos, e buscar socios no estranxeiro ou dentro do país, para desenvolver os programas de intercambio.
  • Motivar o profesorado e o alumnado para participaren en programas internacionais.
  • Promover e estudar as propostas de innovación relacionadas con programas internacionais, deseñando o protocolo e as actividades necesarias para levalas a cabo.
  • Tramitar todas as solicitudes e a documentación necesaria para a participación do centro nos programas internacionais.
  • Asesorar na formalización e na tramitación das solicitudes e da documentación necesaria para a participación do profesorado e do alumnado nos proxectos internacionais.

Declaración de Política Erasmus / Erasmus Policy Statement


Programas de mobilidade anos anteriores

convocatorias 2021-2022

Máis información

Contacto

Coordinación de Programas Internacionais