arriba
Mércores, 26-Setembro-2018

 

 
PortadaseparatorO centroseparatorProgramas de Mobilidade


Programas de Mobilidade

 img#52189 img#78263 img#78263

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014/2020

 img#34521

Cal é o cometido da Coordinación de Programas Internacionais?

 • Fomentar os proxectos internacionais de colaboración con outros centros e outras entidades e asociacións dentro e fóra do país.
 • Informar á comunidade do centro sobre as posibilidades de realización de prácticas ou estadías no estranxeiro para alumnado ou persoas tituladas de ciclos formativos, e buscar socios no estranxeiro ou dentro do país, para desenvolver os programas de intercambio.
 • Motivar o profesorado e o alumnado para participaren en programas internacionais.
 • Promover e estudar as propostas de innovación relacionadas con programas internacionais, deseñando o protocolo e as actividades necesarias para levalas a cabo.
 • Tramitar todas as solicitudes e a documentación necesaria para a participación do centro nos programas internacionais.
 • Asesorar na formalización e na tramitación das solicitudes e da documentación necesaria para a participación do profesorado e do alumnado nos proxectos internacionais.Programas de mobilidade 2017/2018

Convocatoria para mobilidades de alumnado no primeiro trimestre do curso 2017/2018

O prazo de presentación de solicitude para a participación será entre o 21 de maio e o 5 de xuño de 2018. (ata as 14,00h)
O alumnado poderá facer a solicitude :

 • En papel, que deberá ser entregado na secretaría do centro (edificio A) antes do día de decembro as 14,00h

Bases das diferentes convocatorias


Convocatoria para mobilidades de alumnado curso 2017/2018 (Pechadas)

O prazo de presentación de solicitude para a participación será entre o 20 de novembro e o 1 de decembro de 2017. (ata as 14,00h)
O alumnado poderá facer a solicitude :

 • No formulario web
 • En papel, que deberá ser entregado na secretaría do centro (edificio A) antes do día de decembro as 14,00h

Bases das diferentes convocatorias

Convocatorias Mobilidades para profesorado curso 2017/2018 (pechadas)

O prazo de presentación de solicitude para a participación será entre o 20 de novembro e o 1 de decembro de 2017 na secretaría do centro, antes das 14,00h

Bases das diferentes mobilidadesProgramas de mobilidade anos anteriores

Máis información

Contacto

Coordinación de Programas Internacionais