arriba
Luns, 3-Outubro-2022

 

 
PortadaseparatorO centroseparatorProgramas de Mobilidade


Programas de Mobilidade

 img#42123  img#78263  img#78263

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014/2020

 img#34521

Cal é o cometido da Coordinación de Programas Internacionais?

  • Fomentar os proxectos internacionais de colaboración con outros centros e outras entidades e asociacións dentro e fóra do país.
  • Informar á comunidade do centro sobre as posibilidades de realización de prácticas ou estadías no estranxeiro para alumnado ou persoas tituladas de ciclos formativos, e buscar socios no estranxeiro ou dentro do país, para desenvolver os programas de intercambio.
  • Motivar o profesorado e o alumnado para participaren en programas internacionais.
  • Promover e estudar as propostas de innovación relacionadas con programas internacionais, deseñando o protocolo e as actividades necesarias para levalas a cabo.
  • Tramitar todas as solicitudes e a documentación necesaria para a participación do centro nos programas internacionais.
  • Asesorar na formalización e na tramitación das solicitudes e da documentación necesaria para a participación do profesorado e do alumnado nos proxectos internacionais.

Declaración de Política Erasmus / Erasmus Policy Statement


Programas de mobilidade 2018/2019

Convocatoria para mobilidades de alumnado curso 2018/2019

O prazo de presentación de solicitude para a participación será entre o 22 e o 31 de outubro 2018 (ata as 14,00h) na secretaría do centro.

Bases complemetarias específicas do CIFP Portovello

Relación de solicitudes alumnado recibidas

Resultado do proceso de selección bolsas Erasmus+ Alumnado Ciclos superiores

Criterios de baremación de mobilidades de persoal aprobadas en Claustro

Relación de solicutudes persoal recibidas

Resultado do proceso de selección bolsas Erasmus+ Persoal Ciclos Superiores


Programas de mobilidade anos anteriores

Máis información

Contacto

Coordinación de Programas Internacionais