arriba
Martes, 23-Xullo-2024

 

 
PortadaseparatorComercio e márketingseparatorCiclo Superior en Transporte e Loxística (distancia)


Ciclo Superior en Transporte e Loxística (distancia)

Saídas profesionais

Xefa / Xefe de tráfico de empresas de transporte de viaxeiros por estrada.
Xerente da empresa de transporte.
Inspector / inspectora de transporte de viaxeiros por estrada.
Xefa / xefe de estación de autobuses.
Xestor / xestora de transporte por estrada.
Comercial de servizos de transporte por estrada.
Xerente de empresas de transporte por estrada.
Xefa / xefe de circulación.
Axente de transportes.
Axente de carga.
Comercial de servizos de transporte.
Operador / operadora de transporte porta a porta.
Transitario / transitaria.
Consignatario / consignataria de buques.
Operador / operadora loxístico.
Xefa / xefe de almacén.
Técnica / técnico en loxística do transporte.
Técnica / técnico en loxística inversa.

Módulos profesionais

INFORMACIÓN DE INTERESE PARA O ALUMNADO QUE QUERE OBTER DOUS CICLOS DE GRAO SUPERIOR DA FAMILIA DE COMERCIO E MARKETING: TRANSPORTE E LOXÍSTICA E COMERCIO INTERNACIONAL

Se tes o título do ciclo formativo de grao Superior de Comercio Internacional, os módulos formativos previos á FCT que tes que cursar para obter o Ciclo Superior de Transporte e Loxística son:

- MP0624 Comercialización do transporte e loxística
- MP0621 Xestión administrativa do transporte e loxística
- MP0626 Loxística de aprovisionamento
- MP0629 Organización do transporte de mercadorías
- MP0628 Organización do transporte de viaxeiros-as


Se tes o título do Ciclo Formativo de Grao Superior de Transporte e Loxística os módulos formativos previos á FCT que tes que cursar para obter o Ciclo de Comercio Internacional son:
- MP0827 Comercio Dixital internacional
- MP0824 Negociación internacional
- MP0825 Financiamento internacional
- MP0823 Marketing internacional
- MP0826 Medios de pagamento internacionais
- MP0822 Sistema de información de mercados

Os módulos comúns dos ciclos de grao Superior de Transporte e Loxística e o ciclo de Comercio Internacional son:
- MP0179 Inglés profesional
- MP0622 Transporte internacional de mercadorías
- MP0627 Xestión administrativa do comercio internacional
- MP0623 Xestión económica e financieira da empresa
- MP0625 Loxística de almacenamento