arriba
Venres, 24-Marzo-2023

 

 
PortadaseparatorAlumnadoseparatorAdmisión e matrícula


Admisión e matrícula

 img#85396

Lembre que a normativa prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.

Calendario de admisión (Réxime ordinario e Réxime a distancia)

Antes da inscripción e matrícula debe consultar a oferta educativa onde atopará os requisitos tanto de idade como académicos que debe reunir.

Ensinanzas no réxime de adultos (modular-distancia): para consultar os módulos por ciclo formativo pode facelo dende o enlace anterior ou ben premer en itinerarios formativos nas ensinanzas de adultos, poderá consultar a oferta e as recomendacións por ciclo formativo picando no que corresponda.

Currículos FP disponibles

 img#68184

 img#46618

PREINSCRICIÓN (VÍA WEB) do 23 de xuño ao 5 de xullo ás 13:00 horas na aplicación informática.

 • Modular distancia (agás FCT e PROXECTO)
  • Administración e finanzas
  • Atención a persoas en situación de dependencia
  • Educación Infantil
  • Xestión administrativa
  • Actividades Comercias 
  • Comercio Internacional
  • Integración Social (1º curso)
 • Ordinario
  • Alumnado que se matricula por primeira vez
  • Alumnado que repite primeiro curso

Intruccións e toda a información AQUÍ

RECLAMACIÓNS CONTRA ÁS LISTAXES:

O prazo para reclamar é dende o 08 de xullo ás 9:00 ao 12 de xullo ás 13:00 horas

MATRÍCULA:

A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Tamén se poderá solicitar matrícula na praza adxudicada vía web na aplicación informática

Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

RECORDA: No momento da matrícula débese presentar o resgardo bancario de pago do seguro escolar (menores de 28 anos).

Datos para o ingreso:
Nº de conta: ES64 2080 5260 7630 4002 8027 (ABANCA)
Importe: 1,12€
Concepto: Seguro Escolar (No resgardo debe constar obrigatoriamente o nome d@ alumn@ que se matricula e o ciclo)

Todo o alumnado que teña praza adxudicada deberá facer efectiva a matrícula nas seguintes datas:

1ª adxudicación: do 19 ao 22 de xullo ás 13 horas. 
2ª adxudicación: do 27 ao 29 de xullo ás 13 horas.

Período extraordinario de setembro:

1ª adxudicación: do 2 ao 6 de setembro ás 13 horas.

INFORMACIÓN PARA O ALUMNADO DO RÉXIME MODULAR A DISTANCIA:


 img#46618

PREINSCRICIÓN do 23 de xuño ao 5 de xullo ás 13:00 horas. 

Tamén para o seguinte alumnado:

 • Alumnado que se matricule na FCT e Proxecto de Réxime modular.

 img#46618

 


 img#22170

O alumnado que esgotase o número máximo de convocatorias previstas para cada módulo profesional poderá solicitar, ante a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, unha convocatoria extraordinaria para rematar os seus estudos, sempre que se dea algunha das seguintes circunstancias, que se deberán acreditar documentalmente:


– Doenza prolongada de carácter físico ou psíquico, tanto do alumno ou da alumna como de familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, no período correspondente á última convocatoria ordinaria.
– Discapacidade que implique autorización de flexibilización modular para completar os estudos.
– Sufrimento dunha situación de violencia de xénero.
– Calquera outra circunstancia que condicione ou impida o desenvolvemento ordinario dos estudos.


A solicitude deberase presentar na secretaría do centro educativo onde se cursase a última convocatoria das ensinanzas de formación profesional.

O prazo de presentación de solicitudes de convocatoria extraordinaria abranguerá desde o 17 de xuño ao 15 de setembro de cada ano.

Podes descargar o formulario de solicitude AQUÍ.

No caso de que sexa concedida a convocatoria extraordinaria, o alumno ou a alumna deberán formalizar a matrícula nun centro educativo para rematar os seus estudos, sempre que existan prazas dispoñibles e non haxa lista de espera.


 img#76501

 • Alumnado que opte por cambiar de ciclo no réxime ordinario (de 1º de Administración e Finanzas a 2º de Asistencia á Dirección, ou de 1º de Asistencia á Dirección á 2º de Administración e Finanzas)
 • Alumnado que solicite praza para cambiar do réxime módular ao 2º de ordinario.
 • Alumnado que proceda de outros centros que desexe solicitar praza para 2º curso de ordinario ou FCT e/ou Proxecto (debe achegar certificado de estudos)

.- NON VÁLIDO PARA ALUMNADO QUE REPITE PRIMEIRO CURSO

PRESCRICIÓN (WEB OU PRESENCIAL): do 23 de xuño ao 5 de xullo ás 13 horas.

MATRÍCULA PRESENCIAL (consultar lista de admitidos na secretaría do centro): do 21 ao 27 de xullo ás 13 horas.

Servizos en liña da Consellería de Cultura, Educación e OU

A aplicación informática “Ciclosadmision” permite o acceso a usuarios externos autentificados nos sistemas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Deste xeito aquelas persoas participantes no proceso de admisión a ciclos formativos de Formación Profesional que facilitaron un enderezo de correo electrónico válido na súa solicitude poden ser usuarios externos da aplicación informática e acceder a determinados servizos en liña relacionados co proceso de admisión.

Pode acceder a este servizo no seguiente enlace: Servizos en liña