arriba
Sábado, 10-Abril-2021

 

 
PortadaseparatorAlumnadoseparatorAdmisión e matrícula


Admisión e matrícula

CURSO 2020/21

Antes da inscripción e matrícula debe consultar a oferta educativa onde atopará os requisitos tanto de idade como académicos que debe reunir.

Pode consultar as instruccións para a matrícula AQUÍ.

Máis información na web da Consellería de Educación: http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp

Ensinazas no réxime de adultos (modular-distancia): para consultar os módulos por ciclo formativo pode facelo dende o enlace anterior ou ben premer en itinerarios formativos nas ensinanzas de adultos, poderá consultar a oferta e as recomendacións por ciclo formativo picando no que corresponda.

Ademais esta dispoñible o horario do curso 2020/21 de Comercio Internacional Modular:

Calendario previsto no CIFP Portovello co fin de axilizar os trámites.

PREINSCRIPCIÓN (VÍA WEB) do 25 de xuño ao 8 de xullo ás 13:00 horas:

 • Modular distancia (agás FCT e PROXECTO)
  • Administración e finanzas
  • Atención a persoas en situación de dependencia
  • Educación Infantil
  • Xestión administrativa
  • Actividades Comercias (so módulos non asociados a UC, excepto FOL)
 • Modular presencial (agás FCT e PROXECTO)
  • Comercio Internacional
 • Ordinario
  • Alumnado que se matricula por primeira vez
  • Alumnado que repite primeiro curso

PREINSCRIPCIÓN do 25 de xuño ao 8 de xullo ás 13:00 horas:

 • Alumnado que opte por cambiar de ciclo no réxime ordinario (de 1º Administración e Finanzas a 2º Asistencia á Dirección ou viceversa) deberá realizar a prescripción para 2º ano entregando unha solicitude na secretaría do centro.
 • Alumnado que solicite praza para cambiar do réxime modular ao 2º ordinario.
 • Alumnado que procede de outros centros que desexe solicitar praza de segundo curso de ordinario ou FCT e/ou Proxecto.

RECLAMACIÓNS CONTRA ÁS LISTAXES:

O praxo para reclamar é ata o mércores, 15 de xullo, as 13 horas.

Documento para a reclamación premendo AQUÍ.

MATRÍCULA: 

Todo o alumnado que teña praza adxudicada deberá facer efectiva a matrícula nas seguintes datas:

 • 1ª adxudicación: do 21 ao 27 de xullo.
 • 2ª adxudicación: do 29 ao 31 de xullo.

 

PREINSCRIPCIÓN E MATRICULA do 25 de xuño ao 8 de xullo:

 • Alumnado de primeiro curso que promociona dentro do mesmo ciclo.
 • Alumnado de segundo ano que repite módulos.
 • Alumnado de réxime ordinario, modular presencial e modular distancia, que vaia realizar os módulos de FCT e/ou Proxecto en setembro-decembro.

 

Servizos en liña da Consellería de Cultura, Educación e OU

A aplicación informática “Ciclosadmision” permite o acceso a usuarios externos autentificados nos sistemas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Deste xeito aquelas persoas participantes no proceso de admisión a ciclos formativos de Formación Profesional que facilitaron un enderezo de correo electrónico válido na súa solicitude poden ser usuarios externos da aplicación informática e acceder a determinados servizos en liña relacionados co proceso de admisión.

Pode acceder a este servizo no seguiente enlace: Servizos en liña