arriba
Domingo, 20-Xuño-2021

 

 
PortadaseparatorAlumnadoseparatorAdmisión e matrícula


Admisión e matrícula

 img#46618

Calendario de admisión (Réxime ordinario e Réxime a distancia)

Antes da inscripción e matrícula debe consultar a oferta educativa onde atopará os requisitos tanto de idade como académicos que debe reunir.

Ensinanzas no réxime de adultos (modular-distancia): para consultar os módulos por ciclo formativo pode facelo dende o enlace anterior ou ben premer en itinerarios formativos nas ensinanzas de adultos, poderá consultar a oferta e as recomendacións por ciclo formativo picando no que corresponda.

Currículos FP disponibles

 img#46618 img#46618

PREINSCRIPCIÓN (VÍA WEB) do 25 de xuño ao 5 de xullo ás 13:00 horas na aplicación informática.

 • Modular distancia (agás FCT e PROXECTO)
  • Administración e finanzas
  • Atención a persoas en situación de dependencia
  • Educación Infantil
  • Xestión administrativa
  • Actividades Comercias 
  • Comercio Internacional
 • Ordinario
  • Alumnado que se matricula por primeira vez
  • Alumnado que repite primeiro curso

Intruccións AQUÍ (proximamente)

RECLAMACIÓNS CONTRA ÁS LISTAXES:

O prazo para reclamar é dende o 12 de xullo ás 9:00 ao 14 de xullo ás 13:00 horas

MATRÍCULA:

Todo o alumnado que teña praza adxudicada deberá facer efectiva a matrícula nas seguintes datas:

1ª adxudicación: do 20 ao 26 de xullo.
2ª adxudicación: do 28 ao 30 de xullo.


 img#46618

PREINSCRIPCIÓN do 25 de xuño ao 5 de xullo ás 13:00 horas. 

Tamén para o seguinte alumnado:

 • Alumnado que se matricule na FCT e Proxecto de Réxime modular.

 img#46618

 


 img#22170

O alumnado que esgotase o número máximo de convocatorias previstas para cada módulo profesional poderá solicitar, ante a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, unha convocatoria extraordinaria para rematar os seus estudos, sempre que se dea algunha das seguintes circunstancias, que se deberán acreditar documentalmente:


– Doenza prolongada de carácter físico ou psíquico, tanto do alumno ou da alumna como de familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, no período correspondente á última convocatoria ordinaria.
– Discapacidade que implique autorización de flexibilización modular para completar os estudos.
– Sufrimento dunha situación de violencia de xénero.
– Calquera outra circunstancia que condicione ou impida o desenvolvemento ordinario dos estudos.


A solicitude deberase presentar na secretaría do centro educativo onde se cursase a última convocatoria das ensinanzas de formación profesional.

O prazo de presentación de solicitudes de convocatoria extraordinaria abranguerá desde o 17 de xuño ao 15 de setembro de cada ano.

Podes descargar o formulario de solicitude AQUÍ.

No caso de que sexa concedida a convocatoria extraordinaria, o alumno ou a alumna deberán formalizar a matrícula nun centro educativo para rematar os seus estudos, sempre que existan prazas dispoñibles e non haxa lista de espera.


Servizos en liña da Consellería de Cultura, Educación e OU

A aplicación informática “Ciclosadmision” permite o acceso a usuarios externos autentificados nos sistemas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Deste xeito aquelas persoas participantes no proceso de admisión a ciclos formativos de Formación Profesional que facilitaron un enderezo de correo electrónico válido na súa solicitude poden ser usuarios externos da aplicación informática e acceder a determinados servizos en liña relacionados co proceso de admisión.

Pode acceder a este servizo no seguiente enlace: Servizos en liña