arriba
Sábado, 4-Abril-2020

 

 
PortadaseparatorAlumnadoseparatorAcreditación de competencias


Acreditación de competencias

O obxecto da acreditación de competencias é recoñecer, avaliar e acreditar a competencia adquirida a través da experiencia laboral e outras aprendizaxes non formais.

A finalidade consiste en recoñecer e avaliar as competencias profesionais adquiridas polas persoas no desenvolvemento do seu traballo ou por outras vías non formais de formación, mediante procedementos que garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación, así como acreditar as compentencias profesionais adquiridas polas persoas traballadoras e contribuír así á capitalización dos seus saberes e ao fomento da súa aprendizaxe ao longo da vida. As unidades de competencia constitúen o referente que lles proporciona a identidade profesional ás persoas aspirantes, e fai posible a transformación dos datos procedentes da súa actividade profesional e das aprendizaxes non formais en evidencias de competencia válidas para a avaliación do seu desempeño activo. A acreditación de unidades de competencia farase sobre as unidades de competencia dos títulos de formación profesional vixentes. No CIFP Portovello poderán desenvolverse procesos de acreditación, en función das convocatorias realizadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, das tres familias profesionais que se imparten no centro. Podes resolver as túas dúbidas no seguinte enlace:

ou ben consultar as seguintes páxinas:

NOVAS DE INTERESE

REMÁRCASE QUE ESTE ANO OFERTARASE A ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS EN:

CICLO FORMATIVOCUALIFICACIÓN PROFESIONAL
Xestión Vendas e Espazos Comerciais Implantación e animación de espazos comerciais
Organización e xestión de almacéns
Actividades comerciais Actividades de venta
Organización e xestión de almacéns
Actividades de xestión do pequeno comercio
Xestión comercial inmobiliaria
Xestión de Vendas e Espazos Comerciais Implantación e animación de espazos comerciais
Organización e xestión de almacéns

Importante

 • A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está activa a partir do 13 de xaneiro de 2020.

  · Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento deberán cargarse na devandita aplicación informática.

  · O prazo de presentación de solicitudes será desde o 13 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2020.

  · Só serán aceptadas as solicitudes que sexan entregadas por sede electrónica.

 • Publicación das listaxes de solicitantes para participar no proceso de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2020

Comunícase que foron publicada no portal de fp as listaxes de solicitantes no marco deste proceso. As persoas solicitantes poderán consultar a súa situación accedendo ao seu expediente na aplicación informática. Asemade informáse que os solicitantes disporán de 15 días naturais para subsanar a documentación.

 • Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2020.

 • Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia.
 • Listaxe definitiva de persoas excluídas por non achegar documentación válida suficiente para participar no procedemento.
 • Máis información

 

 • Publicación da convocatoria da reunión grupal para todas as persoas admitidas no proceso de acreditación de competencias.

Actividades comerciais

             

                 

Xestión administrativa

           

                          

Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

 • Orde da convocatoria sesión grupal.