arriba
Domingo, 3-Marzo-2024

 

 
PortadaseparatorAlumnadoseparatorProbas libres obtención de títulos de técnico ou de técnico superior


Probas libres obtención de títulos de técnico ou de técnico superior

Admisión para probas libres para a obtención de títulos de ciclos formativos de formación profesional (LOE).

Convocatoria: Curso 2022 - 2023 (Prazo de admisión entre o 17 e o 28 de abril)

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 5 que todas as persoas deben ter a posibilidade de se formar ao longo da vida, e que o sistema educativo debe facilitar e as administracións públicas deben promover que toda a poboación chegue a alcanzar unha formación de educación secundaria postobrigatoria ou equivalente. Consonte ao anterior, as probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obter directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na citada Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Para máis información ver o seguinte enlace

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN

NOVAS DE INTERESE

Xustificación de faltas e normas durante as probas

Xornada de acollemento

A xornada de acollemento para as probas libres será o día 5 de xuño ás 11:00 h, na aula Loris Malaguzzi, do edificio B.

  • Familia de Comercio e Márketing 
  • Familia de Administración e Xestión
  • Familia de Servizos socioculturais e á comunidade

* A non participación, sen xustificación, na xornada de acollemento ou en calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional supón a baixa de oficio da totalidade da matrícula.

 

Información por familias profesionais e ciclos formativos: comisións avaliadoras, programacións, calendarios 

 

FAMILIA DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

CS Administración e Finanzas

Comisións de avaliación

Datas das probas

Programacións

 

CS Asistencia á dirección

Comisións de avaliación

Datas das probas

Programacións

 

CM Xestión Administrativa

Comisións de avaliación

Datas das probas

Programacións

 

FAMILIA DE COMERCIO E MARKETING

CS Xestión de Ventas e Espazos Comerciais

Comisións de avaliación

Datas das probas

Programacións

 

CS  Comercio Internacional

Comisións de avaliación

Datas das probas

Programacións

 

CM Actividades Comerciais

Comisións de avaliación

Datas das probas

Programacións

 

CM Comercialización de Produtos Alimentarios

Comisións de avaliación

Datas das probas

Programacións

FAMILIA DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

CS Educación Infantil

Comisións de avaliación

Datas das probas 

Programacións

 

CS Integración Social

Comisión de avaliación

Datas das probas

Programacións

 

CS Animación Sociocultural e Turística

Comisión de avaliación

Datas das probas

Programacións

 

CM Atención a persoas en situación de dependencia

Comisións de avaliación

Datas das probas

Programacións