arriba
Luns, 3-Outubro-2022

 

 
PortadaseparatorNoticias-NovedadesseparatorSOLICITUDE DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA


Xoves, 17-Xuño-2021
SOLICITUDE DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - Foto

SOLICITUDE DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

O prazo de presentación de solicitudes de convocatoria extraordinaria abranguerá desde o 17 de xuño ao 15 de setembro de cada ano.

O alumnado que esgotase o número máximo de convocatorias previstas para cada módulo profesional poderá solicitar, ante a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, unha convocatoria extraordinaria para rematar os seus estudos, sempre que se dea algunha das seguintes circunstancias, que se deberán acreditar documentalmente:


– Doenza prolongada de carácter físico ou psíquico, tanto do alumno ou da alumna como de familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, no período correspondente á última convocatoria ordinaria.
– Discapacidade que implique autorización de flexibilización modular para completar os estudos.
– Sufrimento dunha situación de violencia de xénero.
– Calquera outra circunstancia que condicione ou impida o desenvolvemento ordinario dos estudos.
A solicitude deberase presentar na secretaría do centro educativo onde se cursase a última convocatoria das ensinanzas de formación profesional

No caso de que sexa concedida a convocatoria extraordinaria, o alumno ou a alumna deberán formalizar a matrícula nun centro educativo para rematar os seus estudos, sempre que existan prazas dispoñibles e non haxa lista de espera.

Podes descargar o formulario de solicitude AQUÍ.Mais noticias...