arriba
Domingo, 14-Abril-2024

 

 
PortadaseparatorNoticias-Novedades


Noticias-NovedadesHoxe tiveron lugar as probas de certificación de inglés do Trinity College London no CIFP Portovello!

As certificacións de inglés do Trinity College London están calibradas co Marco Común Europeo de Referencia (MCER), polo que os seus niveis están certificados internacionalmente e son recoñecidos a nivel mundial por universidades, autoridades educativas e organización...
 Ampliar... 

Calendario Recuperacións 2º CM Actividades Comerciais

Achégase calendario de recuperacións de Actividades Comerciais-2
 Ampliar... 

Exames Pendentes e PDs 2º X.V.

Achégase calendario PD e Pendentes de CS 2 Xestión de Vendas
 Ampliar... 

Exames Pendentes e PDs SSAC: 2º A 2º B de E.I. e 2º IS

Achégase calendario exames pendentes e PDS SSAC: EI e IS
 Ampliar... 

Convocatoria Exames PDs e Pendentes Familia Administración e Xestión

Achégase as datas previstas na Familia de Administración e Xestión para exames de pendentes e PDs dos grupos de 2
 Ampliar... 

Exames Setembro 1º FP BÁSICA

ANUNCIO PARA O ALUMNADO DE 1 DE SERVIZOS COMERCIAIS DE FP BÁSICA SOBRE DATAS E HORAS DE EXAMES DE SETEMBRO: MÉRCORES 1 DE SETEMBRO: 10:30-13:30 HRS.: TÉCNICAS BÁSICAS DE MERCHANDISING. CIFP PORTOVELLO 19:00 HRS: Comunicaciáon e Sociedade I (ámbito linguístico): IES AS LAGO...
 Ampliar... 

REALIZACIÓN DOS EXAMES NO RÉXIME DE DISTANCIA

Observadas queixas por parte de alumnado da modalidade de Distancia para facer as probas de avaliación on line a resposta do centro é a seguinte: A Orde do 5 de novembro de 2010, pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional inicial polo réxime para as persoas ...
 Ampliar...