arriba
Martes, 23-Xullo-2024

 

 
PortadaseparatorRexistro de queixa/suxestiónseparatorRexistro de queixa/suxestión


Rexistro de queixa/suxestión

Cubra este formulario para cumprimentar unha queixa ou suxerencia. Pode ser anónima, para elo deixe en branco o nome; neste caso o nif no se guadará, só se usará para validar a solicitude e evitar o envio masivo de solicitudes
Unha vez realizada a solicitude esta será validada e no momento que sexa respondida, se deixou os seus datos, enviarémoslle unha mensaxe..
Se ha solicitude é anónima, este dato non se guardará, usarase só para verificar os datos introducidos
Se de todas formas non desexa introducir o NIF pode usar no seu lugar o seguinte código 971507281T

Introduzca o seu nome, ou deixeo en branco se a solicitude é anónima

Só se quere que lle notifiquemso a resolución por correo

Indíquenos co maior detalle posible a súa queixa ou suxerencia.
Tamano máximo de arquivo 4Mb. (4192 Kb.) .doc,.docx,.pdf,.zip,.rar,.jpg

Verificación CAPTCHA
 
* As reclamacións xestionaranse segundo a Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
cifpportovello.gal lle garante a adopción das medidas oportunas para asegurar o tratamento confidencial dos datos introducidos neste formulario.